Třetí zasedání proběhne 17/6/13

V pondělí 17/6/13 od 19:00 se potřetí v letošním roce sejdou v zasedací místnosti obecního úřadu zastupitelé obce Všestudy.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky
3. Projednání kupní smlouvy mezi H+P stav s.r.o. a obcí – vodovod a projednání smlouvy o vkladu mezi Obcí Všestudy a Středočeské vodárny, a.s. a Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
4. Odsouhlasení zadání poptávky na zhotovitele autobusové čekárny v Dušníkách n. Vlt.
5. Informace o přípravě výběrového řízení na zhotovitele akce „Všestudy-tlaková kanalizace“
6. Diskuse
7. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 29/5/13.

Středočeské vodárny provádí odečet vody

web Středočeských vodáren, a.s.Ve středu a ve čtvrtek 26. a 27/11/08 budou pracovníci Středočeských vodáren (SVAS) v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou provádět odečet vody nutný pro vystavení vyúčtování. Vše by mělo proběhnout v době mezi 10. a 16. hodinou. Zaměstnanci SVAS, kteří odečítají vodoměry, mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud nezastihnou majitele nemovitosti na místě, zanechají mu vzkaz, podle něhož by se zákazník měl řídit.

Zpráva je zveřejněna na základě informace na vývěsce v obci Dušníky nad Vltavou.