Výstavba kanalizace v obci Všestudy se blíží

plastové odpadní potrubíObec Všestudy vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Technického dozoru investora na stavbu
Všestudy – tlaková kanalizace. Přihlášky splňující parametry zveřejněné (pdf dokument; 354 kB) výzvy mají zájemci podávat do 9/9/13. Výstavba by měla probíhat mezi 10/13 a 12/14 a celkem by v obci mělo být na kanalizaci napojeno 96 objektů

Už dříve (28/7/13) přitom obec informovala majitele nemovitostí v obci Všestudy o způsobu realizace tlakové kanalizace. Obec uhradí za každou jednotlivou přípojku celkové náklady ve výši 55,5 až 60,5 tisíce korun, majitel nemovitosti pak potrubí přivádějící splašky ze stávající kanalizace (jímky) do sběrné jímky – cena cca 1600 Kč za metr a třífázovou přípojku elektro do rozvaděče čerpací stanice – cena cca 300 Kč za metr. Kromě výše uvedených nákladů bude každý zájemce o připojení hradit spoluúčast na samostatné přípojce ve výši 5000 Kč. Nemovitost, která není trvale obývána a není určena k podnikání, hradí při připojení na kanalizaci všechny náklady.

Podrobnosti viz dále.

Informace dle oficiálního webu obce.

Celý příspěvek