Stavební úřad dal kanalizaci zelenou

ilustrace: středověká kanalizace (zde Kutná Hora)Jeden z formálních kroků umožňujících realizaci kanalizace ve Všestudech je naplněn. Stavební úřad ve Veltrusech zveřejnil 3/3/10 rozhodnutí o umístění stavby tlakové kanalizace v obci Všestudy (o zahájení řízení jsme informovali). V rámci řízení nebyly uplatněné žádné návrhy, ani námitky.

Pokud se tedy obci podaří získat dotaci (viz informace z veřejného zasedání), může budování kanalizace začít. V rámci projektu se počítá s více než čtyřmi kilometry kanalizačního potrubí, centrální čerpací stanicí s celkovým objemem 44 m3 včetně elektrické přípojky, výtlakovým potrubím o délce 2,6 km a celkem 128 čerpacími jímkami u jednotlivých nemovitostí.

Zde najdete kompletní znění Územního rozhodnutí o umístění kanalizace (pdf, 257 kB).

AKTUALIZACE 9/3/10 v 11:15: Schválení návrhu zadání ÚP Všestud bude na programu veřejného zasedání 22/3/10