Stanovení počtu členů okrskové volební komise

Okrsková volební komise bude mít během voleb do zastupitelstva obce Všestudy (15-16/10/10) šest členů. Ze zákona musí počet členů volební komise určit starosta obce nejpozději 60 dnů před konáním voleb, tedy nejpozději v pondělí 16/8/10.

Následuje oznámení, jak bylo dne 11/8/10 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek