Usnesení 7/2009 a zápis 7/2009

zastupitelé VšestudObec Všestudy si za 51 tisíc korun pořídí novou rozhlasovou ústřednu, neboť ta stávající je momentálně nefunkční. Nová ústředna firmy JD Rozhlasy bude připravena i na možnost dalšího rozšíření systému o bezdrátové ampliony a případné další prvky. Výrobce dodává nejrůznější doplňkové moduly, které umožní ovládání ústředny prostřednictvím telefonu či třeba možnost pro občany zavolat na určené telefonní číslo a tam si celé hlášení vyslechnout.

Občan Václav Pech na zasedání v diskuzi chválil rozkvět obce v posledních letech a navrhl, že by obec měla zvážit pořízení obecního znaku. Nabídl, že heraldický návrh a pořízení obecního znaku zaplatí TJ Sokol Všestudy. Starosta obce Jiří Hánl považuje pořízení znaku za přínosné. Václav Pech dále přednesl návrh zbudovat po dohodě s majitelem pozemku v místě Lad (pod petanquovým hřištěm) přístřešek, který by se dal využívat při různých příležitostech. V rámci diskuze se také hovořilo o obecní kronice, která se někdy začátkem 90. let ztratila – podle mnohých kvůli zápisům z dob budování socialismu.

Zasedání se ve středu 30/9/09 vedle sedmi zastupitelů zúčastnilo celkem sedm občanů.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 14/10/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

zastupitelé a hosté na zasedáníMimořádné množství obyvatel Všestud si nenechalo ujít šesté letošní zasedání zastupitelstva, které se konalo 31/8/09. Vedle sedmi zastupitelů a tří jejich hostů dorazilo 67 občanů obce, aby zjistili podrobnosti o plánované kanalizaci (základní informace o ní již byly publikovány). Obec hodlá tlakovou kanalizaci s odvodem splaškových vod přes Veltrusy do čističky v Kralupech nad Vltavou realizovat v případě, že se jí podaří získat na výstavbu dotaci. Na následné otázky občanů odpovídal vedle starosty obce také Ivan Fiala, projektant kanalizace a Jaroslav Hubáček, který pro obec zajišťuje dotace. Stanislav Bulva, investiční ředitel společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM), se omluvil.

Zastupitelé také schválili uzavření mandátní smlouvy na pořízení územního plánu obce Všestudy s Renatou Perglerovou (ta se zasedání zúčastnila jako host). Ta se tak za cenu 60 tisíc korun postará o legislativní správnost celého procesu přípravy a schvalování územního plánu vypracovaného ing. arch. Jarmilou Zahradníkovou, která byla vybrána na minulém zasedání zastupitelstva.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 12/9/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Na zasedání se bude probírat kanalizace Všestud

ilustrace: středověká kanalizace (zde Kutná Hora)Až 60 tisíc investuje obec Všestudy do instalace přípojky na chystanou kanalizační síť, přičemž majitelé nemovitosti se na této investici budou podílet pěti tisíci korunami. Kromě toho budou muset ještě instalovat potrubí propojující novou přípojku se stávající žumpou (cena cca 1600 Kč za metr potrubí), třífázové připojení elektřiny z domovního rozvaděče (cca 300 Kč za metr), poplatek za stavební povolení (300 Kč) a případně ještě výpis z katastru nemovitostí (100 Kč).

Kdo se ve společném – zatím nezveřejněném termínu – nepřidá k budování obecní kanalizace a rozhodne se připojit později, bude muset uhradit veškeré náklady na přípojku. Stejně tak zaplatí vše i majitel nemovitosti, která není trvale obydlena a není určena k podnikání.

Podrobnosti o budování kanalizace v obci budou představeny na veřejném zasedání 31/8/09, kterého se zúčastní také projektant a zástupce provozovatele čistírny odpadních vod (ČOV), na kterou se místní kanalizační síť napojí.

Následuje podrobnější informace, jak byla publikována na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Plán veřejných zasedání v roce 2009

Veřejná zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ Všestudy, vždy od 19:00 hodin, a to v těchto termínech:

Květen 25.5.2009 – pondělí
Červen 22.6.2009 – pondělí
Červenec 20.7.2009 – pondělí
Srpen 31.8.2009 – pondělí (AKTUALIZACE 2/8/09: koná se v hostinci U Přemysla)
Září 30.9.2009 – středa
Říjen 26.10.2009 – pondělí
Listopad 23.11.2009 – pondělí

Ing.arch.Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno: 11.5.2009

Převzato z www.obec-vsestudy.cz.

Usnesení 2/2009 a zápis 2/2009

Všestudští zastupitelé zasedajíStarosta obce Všestudy svolal zasedání zastupitelstva, aby zastupitelé odsouhlasili žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského kraje. Souhlas zastupitelstva je totiž jednou z podmínek žádosti.

Program přitom krajské zastupitelstvo schválilo 13/3/09, hejtman výzvu zveřejnil 16/3/09 a žádosti přijímá kraj do 16/4/09. Obce a města tak měly minimum času na přípravu žádosti a její schválení (pozvánka na zasedání musí být zveřejněna dva týdny před zasedáním). I to je důvodem pro návrh starosty Všestud Jiřího Hánla pro častější konání zasedání. Ta dosud probíhala ve čtvrtletních cyklech (což je minimum požadované zákonem).

Pátečnímu zasedání tentokrát přihlíželi pouze tři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 17/4/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pátek 10. 4. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech.

 1. Zahájení
 2. Schválení žádosti o dotaci z programu FROM z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Vybudování chodníku v obci Všestudy etapa B + úprava návsi etapa F“
 3. Různé
 4. Diskuze
 5. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno 25. 3. 2009

Převzato z www.obec-vsestudy.cz.

Usnesení 1/2009 a zápis 1/2009

Zatímco v březnu 2008 zastupitelé na svém prvním zasedání v novém roce hlasovali pěti hlasy proti návrhu na valorizaci odměn, na letošním prvním zasedání 28/1/09 s ní pět zastupitelů souhlasilo, dva se zdrželi. K navýšení tak dochází po více než dvou letech, neboť dosavadní odměny byly stanoveny na druhém zasedání zastupitelů po jejich zvolení v prosinci 2006.

Každý měsíc tak obec na odměnách zastupitelům až do konce roku 2008 vyplácela 30 050 Kč (resp. 29 140 Kč od října 2007 – tehdy byla snížena částka o odměnu za předsednictví komise). Od ledna činí měsíční suma odměn zastupitelů 33 620 Kč.

Problematika odměňování zastupitelů byla popsána v dřívějším článku.

Kromě toho odsouhlasili zastupitelé příspěvek ve výši 30 tisíc korun pro SK Viktoria Všestudy. Ten tak byl po několika letech snížen. Loni i předloni dostal klub o 20 tisíc korun více, před tím činil příspěvek 40 tisíc korun. Na zasedání zastupitelé vysvětlovali, že na podporu sportovních aktivit v obci mají nachystáno celkem 50 tisíc korun. Pokud se do konce dubna 2009 nepřihlásí jiný zájemce, bude podpora pro SK Viktoria o zbylých 20 tisíc korun navýšena na dalším jednání zastupitelstva. V tuto chvíli působí v obci kromě SK Viktoria Všestudy už pouze jediná sportovní organizace: TJ Sokol Všestudy, která zde provozuje tenisový kurt. Sokol však v posledních letech obec o podporu nežádal.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 7/2/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 28. 1. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech.

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření č. 3
 3. Vyjádření k věcnému břemenu pro STP Net, s.r.o.
 4. Žádost o příspěvek SK Viktoria Všestudy
 5. Vyhláška o veřejném pořádku
 6. Záměr o pronájmu pozemků
 7. Různé
 8. Diskuze
 9. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno 12. 1. 2009

Dne 13/1/09 převzato z www.obec-vsestudy.cz.

Usnesení 4/2008 a zápis 4/2008

Zastupitelé obce Všestudy zasedajíRozpočet na rok 2009 byl jedním z hlavních bodů jednání zastupitelstva, které proběhlo ve středu 19/11/08 na obecním úřadě Všestudy. Rozpočet je navržen jako schodkový s tím, že se plánované investiční akce, mezi něž patří především výstavba chodníku směrem na Veltrusy, přístřešek na dětském hřišti či oprava budovy úřadu, neuskuteční, pokud na ně obec nezíská dotace. Jednání všech sedmi zastupitelů přihlíželo devět občanů, kteří si vyslechli sumář uskutečněných akcí v obci za rok 2008 z úst starosty Jiřího Hánla.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek