Návrh rozpočtu na rok 2010 je připraven

ilustrace: penízeNa oficiálním webu obce se objevil návrh rozpočtu obce na rok 2010, takže lze předpokládat, že bude jedním z bodů programu zasedání v pondělí 25/1/10. Oproti návrhu rozpočtu na rok 2009 počítají zastupitelé letos s mírným navýšením příjmů obce (+ 134 tisíc korun) a snížením výdajů o téměř dva miliony.

I letos je rozpočet plánován jako schodkový (-475 tisíc korun). Lze předpokládat, že tomu je stejně jako v minulosti proto, že obec ve svých výdajích počítá s investicemi podmíněnými ziskem dotací, díky čemuž by nakonec obec neměla sahat do svých rezerv.

Dále v textu najdete návrh rozpočtu na rok 2010, jak byl v tomto týdnu zveřejněn na oficiálním webu obce, doplněný o návrh rozpočtu na rok 2009 (jaké bylo skutečné hospodaření v roce 2009 zatím nevíme) a závěrečný účet za rok 2008, takže si můžete porovnat vývoj hospodaření.
Celý příspěvek

Závěrečný účet obce za rok 2008

ilustrace: penízeObec publikovala závěrečný účet za rok 2008, který schválila na zasedání zastupitelů 22/6/09. Díky dotacím v celkové výši 684 tisíc korun vzrostly příjmy obce oproti plánu na téměř 4,2 milionu korun. Výdaje byly naopak proti plánu o 172 tisíc korun nižší a činily něco přes 5,6 milionu korun. Bez dotací by příjmy obce činily necelé 3,5 milionu, takže by oproti plánu klesly o téměř 270 tisíc korun. Obec tak vloni na investice využila téměř 1,5 milonu korun ze svých úspor z minulých let.

Ve většině položek byly výdaje nižší proti plánu, nejvíce ve ve výdajích na komunální služby a územní rozvoj (-579 tisíc). Naopak nejvíce vzrostla položka Místní správa, která byla nakonec téměř dvojnásobná, když narostla o 625 tisíc korun, a to zejména kvůli rekonstrukci kanceláří obecního úřadu. O 224 tisíc korun vzrostly výdaje také v položce Zájmová činnost a rekreace, kde celkem obec vydala 524 tisíc korun.

Na rok 2009 přitom obec už počítá s nižšími příjmy: 3 154 tisíc. To odpovídá vývoji ekonomické situace v České republice zasažené stejně jako celý svět ekonomickou krizí.

Dále následuje tabulka, jak byla publikována na www.obec-vsestudy.cz.
Celý příspěvek

Usnesení 4/2009 a zápis 4/2009

budova obecního úřadu VšestudyNa veřejném zasedání v pondělí 22/6/09 zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2008.

Starosta také informoval o probíhající přípravě úpravy územního plánu obce. Své podněty ke změnám podalo celkem osm majitelů pozemků v katastru obce. Nyní je budou zastupitelé posuzovat.

V závěru pak ještě zastupitelé informovali o tom, že úpravy návsi obce začnou v polovině července 2009 a že dětské hřiště už bylo doplněno o nové herní prvky a přístřešek.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 14/7/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Finanční výbor: zpráva č. 2/08 a 1/09

Finanční výbor mimo jiné kontroloval rozpočet a jeho dodržování, zaměřil se na poplatky za komunální odpad a ověřil závěrečný účet obce. Nenašel žádné vážné nedostatky. Činnost výboru představila jeho předsedkyně na zasedání zastupitelstva dne 25/5/09.

Následuje zpráva, jak byla publikována na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek