povinné údaje

1. Oficiální název: Obec Všestudy

2. Důvod a způsob založení
dle zákona č. 367/1990 Sb., dále dle zákona č.128/2000Sb

3. Organizační struktura: starosta: ing. arch. Jiří Hánl (602 709 889)
místostarosta: –
sekretariát: Alena Čepeláková
více viz sekce zastupitelé a výbory a komise

4. Kontaktní spojení: e-mail: podatelna (zavináč) všestudy (tečka) cz. Pokud na předchozí odkaz ťuknete, měl by se otevřít nový e-mail. Je nutné upravit e-mailovou adresu: musíte smazat (zavinac) a namísto něj napsat @ a též smazat (tecka) a napsat tečku. Toto opatření je provedeno kvůli minimalizaci rizika spojeného s nevyžádanou poštou.
adresa: Všestudy č. p. 7, 277 46 p. Veltrusy
kontakty na starostu a místostarostku najdete v sekci zastupitelé

Chcete-li kontaktovat provozovatele a správce webu (například pro doplnění některých informací či pro zveřejnění informací), obraťte se na něj prostřednictvím e-mailu: admin (zavináč) všestudy (tečka) cz.

Úřední hodiny:
Po a St 17.00- 20.00
Více v sekci podatelna.

5. Případné platby můžete poukázat na účty: 0460041399 / 0800
10320171 / 0100

6. IČO: 00237311

7. DIČ: CZ00237311 – Obec není plátcem DPH

8. Rozpočet obce v tomto a předchozím roce: Rozpočty najdete v sekci finance.

9. Žádosti o informace: Žádosti o informace můžete podat ústně i písemně na adresu obecního úřadu, ale i elektronicky, jak je popsáno v sekci podatelna.
Žádosti o informace v režimu zákona 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, najdete ve speciální složce diskuzního fóra.

10. Příjem žádostí a dalších podání: Informace najdete v sekci podatelna.

11. Opravné prostředky: Opravný prostředek lze podat písemně na adresu obecního úřadu, ale i elektronicky, jak je popsáno v sekci podatelna.
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12. Formuláře: Běžné formuláře lze získat v úředních hodinách přímo na obecním úřadě.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací: kompletní seznam na portálu portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy: Předpisy hledejte v sekci řády a předpisy.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: nestanoven

16. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. : bude doplněno

17. Seznam organizací: Obec nespravuje žádné organizace.