Odměny zastupitelů budou v roce 2011 nižší

Také zastupitelé Všestud se chystají na svém zasedání stejně jako řada dalších zastupitelů snížit své vlastní odměny. Musí tak naplnit aktualizované nařízení vlády 375/2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Snížit se musí odměny všech členů zastupitelstva, neboť odměny, jak byly schváleny na ustavujícím zasedání zastupitelů 10/11/10, přesahují maximální meze nastavené novým nařízením vlády.

Dále v textu následuje výpočet maximální výše odměn zastupitelů obce Všestudy.

Maximální výše odměny pro zastupitele obce Všestudy (všichni v neuvolněných funkcích)
výkon funkce + příplatek podle počtu obyvatel (počet obyvatel se pro tyto účely zaokrouhluje na celé stovky nahoru)
starosta: 8674 + 4956 = 13 630 Kč (dosud to bylo 14 350 Kč)
místostarosta: 7134 + 4956 = 12 090 (dosud to bylo 12 730 Kč)
předseda výboru nebo komise: 836 + 171 = 1007
člen výboru nebo komise: 542 + 171 = 713
člen zastupitelstva: 266 + 171 = 437

Zatímco má však uvolněný zastupitel nárok pouze na jednu odměnu (tu nejvyšší), neuvolněnému lze poskytnout odměnu v souhrnu za výkon jednotlivých funkcí. Je tedy možné v případě neuvolněných členů příplatky za funkce sčítat, takže například předseda výboru či komise může dostávat odměnu jako součet odměny za tuto funkci a současně odměnu za funkci zastupitele – tedy 1007 + 437 = 1444 korun (dosud to bylo 1520 korun). Stejně tak je možné k odměně starosty čí místostarosty přičíst i odměnu za funkci zastupitele ve výši 437 korun.

Podrobnější informace o odměňování zastupitelů včetně ukázek výpočtů a odkazů na zdrojové dokumenty najdete v článku na webu Chytrá obec.

komentáře

komentáře

1 komentář u „Odměny zastupitelů budou v roce 2011 nižší

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Všestudy chtějí uvolnit starostu a postavit školku

Komentáře nejsou povoleny.