Návrh rozpočtu na rok 2013

ilustrace: penízeStejně jako v roce 2011 i letos se zastupitelé obce Všestudy sejdou na sklonku roku, konkrétně v pátek 28/12/12, aby mj. schválili rozpočet na rok 2012. Pro srovnání jsme k návrhu přidali návrh rozpočtu na rok 2012 a také údaje ze závěrečného účtu za rok 2011.

Tentokrát plánuje obec rozpočet jako vyrovnaný.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů a poté i tabulka v podobě, jak ji obec 10/12/12 publikovala na svém oficiálním webu.

Srovnání návrhů rozpočtu na roky 2012 a 2013 a závěrečného účtu za rok 2011

Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2011
  příjmy závěrečný účet
2011
návrh rozpočtu
na rok 2012
návrh rozpočtu
na rok 2013
0 Příjmy daňové a nedaňové 5 181 327 2 822 020 2 842 000
  ČOV 791 393
339 Ost. činnosti v záležit. kultury, církví,… 7 240
363 Komunální služby a územní rozvoj 1 000
372 Nakládání s odpady 19 363 19 000 15 000
374 Ochrana přírody a krajiny 37 500 0
435 Služby sociální péče 18 000 18 000 18 000
617 Činnost místní správy 622 491 620 000 122 000
631 Příjmy z finančních operací 62 638 50 000 50 000
  Celkem 5 949 558 3 529 020 3 838 393
  výdaje závěrečný účet
2011
návrh rozpočtu
na rok 2012
návrh rozpočtu
na rok 2013
221 Pozemní komunikace 1 867 966 3 855 000
222 Silniční doprava 30 335 155 000
231 Veřejné vodovody 264 1 000 1000
232 Odvádění a čištění odpadních vod 3 000 0 711593
311 Školy 119 896 88 000 737 000
331 Kultura 6 600 28 000 30 000
339 Ost. činnosti v záležit. kultury, církví,… 27 007 7 500 8 500
341 Tělovýchova 20 794
342 Zájmová činnost a rekreace 18 950 43 000 49 000
  Veřejné osvětlení N/A 120 000 120 000
363 Komunální služby a územní rozvoj 141 427 20 000 115 000
372 Nakládání s odpady 273 257 246 000 270 000
374 Ochrana přírody a krajiny 433 035 334 000 416 000
  Ochrana obyvatelstva N/A 1 000 1 000
435 Služby sociální péče 18 000 18 000 18 000
551 Požární ochrana 10 000 14 000 14 000
611 Zastupitelské orgány 444 849 431 000 732 000
614 Všeobecná vnitřní státní správa 1 665 16 300
617 Místní správa 371 996 367 500 430 000
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 390 8 000 8 000
632 Pojištění funkčně nespecifikované 6 040 6 000 6 000
640 Ostatní činnosti 2 087
  Celkem 3 806 558 5 588 000 3 838 393
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
(+přebytek, -schodek)
2 143 001 -2 058 980 0

 

Návrh rozpočtu na rok 2013
(jak byl publikován na oficiálním webu obce)

PŘÍJMY VÝDAJE
Daňové příjmy 2 842 000,00 Doprava 155 000,00
ČOV 791 393,00 Pitná voda 1 000,00
Základní škola 0,00 ČOV 711 593,00
Veřejné osvětlení 0,00 Předškolní zařízení a základní školy 737 000,00
Pohřebnictví 0,00 Činnosti knihovnické 6 500,00
Územní plánování a rozvoj 0,00 Rozhlas 2 000,00
Sběr o odvoz KO 15 000,00 Záležitosti kultury 30 000,00
Ost.činnost k ochraně přírody 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 49 000,00
Sociální péče 18 000,00 Veřejné osvětlení 120 000,00
Činnost místních správy 122 000,00 Pohřebnictví 0,00
Příjmy z finančních operací 50 000,00 Územní plánování, územní rozvoj, komunální služby 115 000,00
Celkové příjmy 3 838 393,00 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 10 000,00
Sběr a svoz KO 260 000,00
Sociální péče 18 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 416 000,00
Ochrana obyvatelstva 1 000,00
Požární ochrana – dobrovolná část 14 000,00
Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00
Zastupitelstvo obce 732 000,00
Činnosti místní správy 430 000,00
Výdaje na finanční operace 8 000,00
Pojištění 6 000,00
celkové výdaje 3 838 393,00
 
Celkové příjmy 3 838 393,00
Celkové výdaje 3 838 393,00
 
Zůstatek ( – schodek / + přebytek) 0,00
 
Financování 0,00
Změna stavu prostředků na účtech 8115 0,00
Splátka úvěru (-) 8124 0,00

komentáře

komentáře

1 komentář u „Návrh rozpočtu na rok 2013

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Návrh rozpočtu na rok 2014

Komentáře nejsou povoleny.