Návrh rozpočtu na rok 2015

rozpočet obce na webu Státní pokladna MF ČRPoslední veřejné zasedání v roce 2014 se bude v pondělí 29/12/14 zabývat zejména návrhem rozpočtu na rok 2015. Níže si tento návrh můžete (stejně jako v roce 2014) prohlédnout ve srovnání s návrhem na rok 2014 a stavem závěrečného účtu za rok 2013.

Podrobnější informace o hospodaření obce (s údaji do 30/9/14) včetně dalších dokladů najdete na stránce obce Všestudy na webu Státní pokladna, který provozuje Ministerstvo financí ČR.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů.

Vycházíme z návrhu rozpočtu, jak byl 10/12/14 publikován na oficiálním webu obce.

příjmy závěrečný účet za rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2015
Daňové příjmy a transfery 7 540 070 2 729 000 9 446 107
Pitná voda 100
ČOV 106 480 0 0
Veřejné osvětlení 0 0 0
Územní plánování, územní rozvoj 9 840 0 0
Sběr a svoz komunálních odpadů 30 186 18 000 20 000
Sociální péče 18 000 18 000 0
Činnost místní správy 113 508 112 000 105 500
Příjmy z finančních operací 26 151 20 000 10 000
Finanční vypořádání minulých let 12 989
Celkem 7 857 223 2 897 000 9 581 707
výdaje závěrečný účet za rok 2013 návrh rozpočtu na rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2015
doprava 38 489 100 000 130 000
pitná voda 50 050 500 500
ČOV 2 145 045 243 700 8 015 000
předškolní zařízení a základní školy 99 420 220 000 25 000
činnosti knihovnické 6 132 0 7 500
rozhlas 540 1 000 1 000
záležitosti kultury 18 103 25 000 25 000
ostatní zájmová činnost a rekreace 41 540 47 000 45 000
veřejné osvětlení 131 509 120 000 180 000
pohřebnictví 0 0
územní plánování, územní rozvoj, komunální služby 106 480 0 0
sběr a svoz nebezpečných odpadů 8 859 10 000 10 000
sběr a svoz KO 316 581 270 000 275 000
sociální péče 18 000 18 000 0
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 406 075 368 000 271 000
ochrana obyvatelstva 0 1 000 1 000
činnost orgánů krizového řízení 581 348
požární ochrana – dobrovolná část 20 000 20 000 10 000
zastupitelstvo obce 774 717 730 000 730 000
volby do Parlamentu ČR 15 026
volby prezidenta republiky 13 079
ost. všeobecná vnitřní správa 16 300
činnosti místní správy 589 877 692 500 518 500
výdaje na finanční operace 9 400 8 000 8 000
pojištění 5 400 6 000 6 000
finanční vypořádání minulých let 1 000
celkem 5 396 670 2 897 000 10 258 500
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) 2 460 554 0 -676 793

komentáře

komentáře