Obec prodává pozemek pod novou trafostanicí

katastr-Vsestudy-410-1Obec zveřejnila záměr prodat pozemek o velikosti 6 m2 vydělený z obecního pozemku 410/1 (viz obrázek – v katastru zatím oddělený pozemek není zakreslený). Obec jej prodá majiteli trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, za cenu 1000 Kč/m2. Správní poplatky spojené s transakcí uhradí kupující.

Následuje záměr, jak byl publikován na oficiálním webu obce.

Obec Všestudy
zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích
záměr
převést za úplatu nemovitý majetek obce

Pozemek: č.k.n. 178 (odděleno z č.k.n. 410/1)
Výměra: 6 m2
Kat.území: Všestudy u Veltrus
Využití: transformační stanice
Cena: 1.000,- Kč/m
Mimo uvedenou cenu kupující uhradí: veškeré správní poplatky spojené s prodejem pozemku (sepsání kupní smlouvy, ověření, správní poplatky za vklad do KN, daň z převodu nemovitosti…)

Poučení
Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně
Obecnímu úřadu ve Všestudech.

Doba vyvěšení 15 dnů
Vyvěšeno: 19. 1. 2015

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

 

komentáře

komentáře