Obec prodává pozemek pod novou trafostanicí

katastr-Vsestudy-410-1Obec zveřejnila záměr prodat pozemek o velikosti 6 m2 vydělený z obecního pozemku 410/1 (viz obrázek – v katastru zatím oddělený pozemek není zakreslený). Obec jej prodá majiteli trafostanice, společnosti ČEZ Distribuce, za cenu 1000 Kč/m2. Správní poplatky spojené s transakcí uhradí kupující.

Následuje záměr, jak byl publikován na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Obec prodává pozemek pod bývalou zastávkou

dotčený pozemek č. 122, který obec prodáváObec na svém webu zveřejnila záměr prodat pozemek pod bývalou autobusovou zastávkou. Podle zápisu v katastru nemovitostí jde o 20 m2, který chce obec prodat za cenu 100 Kč/m2. Cenu pozemku tak určitě překročí s transakcí spojené správní poplatky, které musí uhradit kupující. Jméno kupujícího obec nezveřejnila.: správní poplatky spojené s prodejem pozemku.

Následuje záměr, jak byl publikován na oficiálním webu obce dne 22/8/12.
Celý příspěvek