Obec už hledá vybavení pro mateřskou školu

MŠ Všestudy (jižní pohled)Obec Všestudy vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku vybavení a zařízení mateřské školy pro 20 dětí. Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 480 tisíc korun vč. DPH. Podklady pro zpracování předá obec zájemcům na CD. Nabídky musí zájemci dodat nejpozději 21/11/16 do 18.00 na adresu obecního úřadu. Samotné plnění, tedy dodání a příp. instalace vybavení, by mělo proběhnout do 28/4/17.

Kompletní znění výzvy zveřejněné na oficiálním webu obce 7/11/16 je v pdf (195 kB).

Výstavba kanalizace v obci Všestudy se blíží

plastové odpadní potrubíObec Všestudy vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Technického dozoru investora na stavbu
Všestudy – tlaková kanalizace. Přihlášky splňující parametry zveřejněné (pdf dokument; 354 kB) výzvy mají zájemci podávat do 9/9/13. Výstavba by měla probíhat mezi 10/13 a 12/14 a celkem by v obci mělo být na kanalizaci napojeno 96 objektů

Už dříve (28/7/13) přitom obec informovala majitele nemovitostí v obci Všestudy o způsobu realizace tlakové kanalizace. Obec uhradí za každou jednotlivou přípojku celkové náklady ve výši 55,5 až 60,5 tisíce korun, majitel nemovitosti pak potrubí přivádějící splašky ze stávající kanalizace (jímky) do sběrné jímky – cena cca 1600 Kč za metr a třífázovou přípojku elektro do rozvaděče čerpací stanice – cena cca 300 Kč za metr. Kromě výše uvedených nákladů bude každý zájemce o připojení hradit spoluúčast na samostatné přípojce ve výši 5000 Kč. Nemovitost, která není trvale obývána a není určena k podnikání, hradí při připojení na kanalizaci všechny náklady.

Podrobnosti viz dále.

Informace dle oficiálního webu obce.

Celý příspěvek

Obec hledá účetní na pětinový úvazek

ilustrace: solární kalkulačkaObec Všestudy hledá ekonoma/ekonomku – účetní. Zájemci splňující požadavky – především minimálně pětiletou praxi v oboru účetnictví a praxi ve státní správě, se mohou hlásit do 20/12/10.

Nový pracovník by měl začít pro obec pracovat od začátku roku 2011. Za práci dostane odměnu podle 9. platové třídy, která činí podle praxe od 11 650 Kč (praxe do 6 let) až po 15 680 Kč (praxe přesahující 32 let) za plný úvazek, v případě částečného úvazku bude tedy odměna patřičně ponížená.

Následuje kompletní text veřejné výzvy, jak se dne 2/12/10 objevila na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek