Stočné na rok 2017 činí 1400 Kč na osobu

plastové odpadní potrubíStočné pro rok 2017 bude v obci Všestudy činit 1400 Kč na osobu a rok a je splatné ve dvou stejných splátkách ke 30/4/17 a 31/10/17. Výše stočného vychází z nákladů obce za odvádění, čištění a zneškodňování odpadních vod za rok 2016 a řídí se finanční analýzou, kterou byla podmíněna dotace na výstavbu kanalizace v obci. Zastupitelé novou výši schválil na zasedání 28/11/16.

Dále následuje znění obecně závazné vyhlášky, která výši stočného stanovuje, jak byla publikována 30/11/16 na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Veřejná vyhláška: Písemnost od FÚ pro Alenu Wiesnerovou

schranka-dopisFinanční úřad pro Středočeský kraj prostřednictvím veřejné vyhlášky oznamuje uložení písemnosti pro Alenu Wiesnerovou ze Všestud u příslušného správce daně.

Uloženou písemnost je možno si vyzvednout v úředních hodinách: pondělí, středa od 8 hodin do 17
hodin. Mimo úřední hodiny je možno si uloženou písemnost vyzvednout po předchozí domluvě s úřední osobou, která věc vyřizuje.

Veřejná vyhláška byla zveřejněna na oficiálním webu obce, následuje kompletní text vyhlášky.

Celý příspěvek

Změna č. 1 územního plánu Všestud

hlavní výkres návrhu změny č. 1 územního plánu obce VšestudyNa zasedání dne 10/6/15 schválili zastupitelé mimo jiné změnu č. 1 územního plánu Všestud, která řeší prostor pro těžbu štěrkopísku v chystané pískovně Dušníky.

Změna byla podrobněji popsána 29/1/15, kdy byl návrh změny územního plánu zveřejněn a bylo svoláno veřejné projednání.

Dále v příspěvku najdete plné znění veřejné vyhlášky.

Celý příspěvek

Další krok na cestě k zahájení těžby v Pískovně Dušníky

hlavní výkres návrhu změny č. 1 územního plánu obce VšestudyObec Všestudy připravuje projednání změny č. 1 územního plánu, která navazuje na proces započatý v červnu 2012. Tehdy změnu žádala ještě firma Unim, nyní už jde o záměr společnosti České štěrkopísky, která pískovnu od Unimu získala.

Změna č. 1 mění využití východní části obce, kde vymezuje plochy pro těžbu štěrkopísků. Celkem tak v záměru Z1/1 žádá o změnu využití 7,264 hektaru pozemků nyní vedených jako zemědělský půdní fond (ZPF) II, IV. a V. kategorie a v záměru Z1/2 o změnu využití 56,3502 hektaru z poloviny půdního fondu I. kategorie, zbytek pak II. a IV. kategorie.

Veřejné projednání se uskuteční 11/3/15 od 17.00 hod. na obecním úřadu Všestudy, návrh změny je k nahlédnutí na obecním úřadě od 28/1/15 do 18/3/15, což je také poslední termín k podání případných námitek.

Dále v textu následují podrobnější informace a odkazy na starší články týkající se Pískovny Dušníky a také veřejná vyhláška a odkaz na předložené dokumenty, jak byly zveřejněné na oficiálním webu obce 28/1/15.

Celý příspěvek

Změna č. 2 územního plánu Všestud

Zastupitelstvo na svém zasedání v pondělí 6/10/14 schválili změnu č. 2 územního plánu Všestud, který se týká zejména vysokonapěťového vedení v katastru obce. Tuto změnu následně obec zveřejnila 8/10/14 formou veřejné vyhlášky, jejíž text následuje dále. Celý dokument popisující změny vč. všech příloh je k nahlédnutí u pořizovatele, tj. na Obecním úřadě Všestudy v kanceláři starosty.

Následuje text veřejné vyhlášky, jak byla zveřejněna na oficiálním webu obce 8/10/14.

Celý příspěvek

Akce chodníky: obec má stavební povolení

studie chodníků v obci VšestudyOdbor dopravy Městského úřadu Kralup nad Vltavou vydal ve svém řízení dne 2/3/11 stavební povolení pro výstavbu chodníků v obci Všestudy – etapu H.

Pokud tedy obec získá dotace z rozpočtu Středočeského kraje, nebude pokračování výstavby chodníků nic bránit.

V přiloženém souboru (pdf, 233 kB) je plné znění oznámení, jak bylo 4/3/11 publikováno na oficiálním webu obce.

Akce chodníky: začalo stavební řízení

studie chodníků v obci VšestudyOdbor dopravy Městského úřadu Kralup nad Vltavou zahájil stavební řízení výstavby chodníků v obci Všestudy – etapu H. Obec se tak připravuje na eventuální pokračování výstavby chodníků v případě, že získá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje (podobně jako v roce 2010). Kromě výstavby nového chodníku by došlo k rekonstrukci některých starších – vše ve stejném duchu jako dosavadní výstavba chodníků.

V přiloženém souboru (pdf, 181 kB) je plné znění oznámení, jak bylo 7/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.

Obec vydala svůj územní plán

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)Na veřejném zasedání 27/12/10 (pozvánka) obec Všestudy zveřejnila svůj nový územní plán. Jeho veřejné projednání proběhlo o týden dříve (20/12/10).

DOPLNĚNÍ (30/12/10 ve 12:05): Vydáním územního plánu se tento stává platným.

Vzhledem k rozsahu je možné vidět územní plán v kanceláři starosty na obecním úřadě Všestudy.

Následuje plný text veřejné vyhlášky, jak byla 29/12/10 publikována na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Návrh územního plánu bude veřejně projednán

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)V pondělí 20/12/10 od 17:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné projednání návrhu Územního plánu Všestud.

Od středy 18/11/10 do 20/12/10 bude aktuální návrh územního plánu k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě, u pořizovatelky Renaty Perglerové (tel.: 606 380 252) a na oficiálním webu obce.

O přípravě územního plánu jsme informovali 30/6/10 (vč. nákresů z dané verze územního plánu).

Následuje plný text veřejné vyhlášky, jak byla 3/11/10 publikována na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek