Veřejná vyhláška: Písemnost od FÚ pro Alenu Wiesnerovou

schranka-dopisFinanční úřad pro Středočeský kraj prostřednictvím veřejné vyhlášky oznamuje uložení písemnosti pro Alenu Wiesnerovou ze Všestud u příslušného správce daně.

Uloženou písemnost je možno si vyzvednout v úředních hodinách: pondělí, středa od 8 hodin do 17
hodin. Mimo úřední hodiny je možno si uloženou písemnost vyzvednout po předchozí domluvě s úřední osobou, která věc vyřizuje.

Veřejná vyhláška byla zveřejněna na oficiálním webu obce, následuje kompletní text vyhlášky.


Finanční úřad pro Středočeský kraj
Žitná 12, 120 00 Praha 2

Územní pracoviště Praha – východ
Thámova 27, 186 21 Praha 8

Datum: 26.7.2016
Č. j.: 3593101/16/2101-00540-209257

Vyřizuje: Bc. Eva Houžvičková
Tel.: 225 332 267
E-Mail: Eva.Houzvickova@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 4sbn5j9

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád) oznamuje, že písemnost

Č. j.: 3477580/16/2101-00540-209257

pro daňový subjekt:
Wiesnerová Alena
Nar. 1956
Všestudy 7
277 46 Veltrusy

je uložena u příslušného správce daně, kterým je:
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha – východ, Thámova 27,
186 21 Praha 8.

Uloženou písemnost je možno si vyzvednout v úředních hodinách: Pondělí, středa od 8 hodin do 17 hodin. Mimo úřední hodiny je možno si uloženou písemnost vyzvednout po předchozí domluvě s úřední osobou, která věc vyřizuje.
Dle § 49 odst. 2 daňového řádu se tato veřejná vyhláška zveřejňuje též na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz pod odkazem „Úřední desky FÚ“.
Podle ustanovení § 49 odst. 3 daňového řádu je písemnost doručena dnem vyzvednutím písemnosti. Nevyzvedne-li si adresát písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce správce daně, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou.

L.S. Ing. Pavel Bílý
vedoucí oddělení

komentáře

komentáře