Místní poplatky je možné zaplatit do 31/3/14

popelniceMimořádně až do 31/3/14 mají obyvatelé a majitelé nemovitostí v katastru Všestud a Dušník nad Vltavou čas na zaplacení místních poplatků na rok 2014. Z organizačních důvodů je tak běžný termín (vždy do 15. března) prodloužen do konce března. Nehrozí tak, že popelnice nebudou v druhé polovině března vyvezené, přestože na nich nebude nová nálepka.

Poplatky jsou stejné jako vloni: tzv. poplatek za popelnice činí 750 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč. Vyplývá to z vyhlášky o místních poplatcích schválené v prosinci 2012.

Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 8/11/13 se ve Všestudech před stodolou u kontejnerů na tříděný odpad a v Dušníkách nad Vltavou na návsi u kontejneru na plasty objeví kontejnery na velkoobjemový odpad. Odvezeny budou v pondělí 11/11/13.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 2/11/13). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 1/11/13.

Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 10/5/13 se ve Všestudech před stodolou u kontejnerů na tříděný odpad a v Dušníkách nad Vltavou na návsi u kontejneru na plasty objeví kontejnery na velkoobjemový odpad. Odvezeny budou v pondělí 13/5/13.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 20/4/13). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 24/4/13.

Sběr velkoobjemového odpadu už tento víkend

kontejner na velkoobjemový odpadUž tento pátek 23/11/12 se ve Všestudech před stodolou u kontejnerů na tříděný odpad a v Dušníkách nad Vltavou na návsi u kontejneru na plasty objeví kontejnery na velkoobjemový odpad. Odvezeny budou v pondělí 26/11/12.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 3/11/12). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 19/11/12.

Namísto pondělí se bude odpad vyvážet ve čtvrtek

Od června letošního roku se bude odpad v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou odvážet namísto pondělí ve čtvrtek. V pondělí 4/6/12 tedy popelnice nebudou odvezeny a bude třeba počkat do čtvrtka 7/6/12. Firma .A.S.A. Česká republika, která svoz směsného komunálního odpadu v našem regionu zajišťuje, změnila termín z důvodu optimalizace svozových tras. Týdenní cyklus svozu bude zachován, pouze při přechodu na nový termín dojde jednorázově k prodloužení o tři dny.

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 14/5/12.

Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 11/5/12 byl na parkoviště před budovou obecního úřadu Všestudy a na návsi v Dušníkách nad Vltavou přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Oba kontejnery budou odvezeny v pondělí 14/5/12.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 28/4/12). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 11/5/12.

Sběr nebezpečného odpadu

lebka se zkříženými hnátyV sobotu 28/4/12 ráno mezi 8:00 a 8:30 hod. proběhne před budovou obecního úřadu Všestudy mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost .A.S.A.. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.

Je možné odevzdat následující druhy odpadu:
* vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
* použité fritovací oleje
* barvy a laky vč. obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
* kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
* nádobky od sprejů
* neupotřebená léčiva
* fotochemikálie
* elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro)
* pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

Tento sběr se netýká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod.

Informace byla 7/3/12 publikována na oficiálním webu obce.

Místní poplatky je třeba zaplatit do konce února

nálepka na popelnici svědčící o zaplacení poplatkuStejně jako každý rok i letos vyprší s koncem února termín pro zaplacení místních poplatků v obci Všestudy na rok 2012. Vyplývá to z vyhlášky o místních poplatcích schválené v prosinci 2007. V případě včasného nezaplacení hrozí, že nebudou vyvezeny popelnice.

Vyhláška zůstává beze změn, takže poplatky jsou už čtvrtý rok stejné. Tzv. poplatek za popelnice činí 500 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.

Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 18/11/11 bude na parkoviště před budovou obecního úřadu Všestudy přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, který bude odvezen v pondělí 21/11/11.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 23/10/11). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 16/11/11.