Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 8/11/13 se ve Všestudech před stodolou u kontejnerů na tříděný odpad a v Dušníkách nad Vltavou na návsi u kontejneru na plasty objeví kontejnery na velkoobjemový odpad. Odvezeny budou v pondělí 11/11/13.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 2/11/13). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 1/11/13.

komentáře

komentáře