Slavnostní zakončení další etapy výstavby chodníků

V úterý 4/12/12 ve 14.00 dojde v obci Všestudy ke slavnostnímu ukončení výstavby chodníků, konkrétně etapy G (Dušnická ulice) a K (Ke Mlejnu). Kromě krátké prohlídky dokončené stavby připravuje obec také malé občerstvení v budově obecního úřadu.

V loňském roce dokončila obec chodníky v ulici Ke Kostelíku (etapa H) a před tím v jednotlivých letech etapy od písmene A až po nejnovější K. Názvy ulic s přehledovou mapkou najdete na záložce obec.

Prakticky celá obec tak má nyní nové chodníky i s osvětlením a zelení. Letošní etapa přišla na necelé čtyři miliony korun, přičemž 3,758 milionu obec získala jako dotaci Středočeského kraje, konkrétně z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM). Stejně tak byly i předchozí etapy realizovány díky podpoře z krajského rozpočtu.

Dále v textu najdete pozvánku, která byla 19/11/12 publikována na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení a zápis 2/2012

budova obecního úřadu VšestudyZhotovitele pro dvě investiční akce v celkové hodnotě přesahující deset milionů korun schválili na svém posledním zasedání dne 7/5/12 zastupitelé obce Všestudy. Pokračování výstavby chodníků (etapa G+K) tak za 3,7 milionu korun zajišťuje firma Fabrealstav. Budování kanalizace v obci zahajuje výstavbou výtlaku v hodnotě 6,4 milionu korun firma FK Bau. Zastupitelé současně odsouhlasili příjem dotací v celkové výši téměř 7,8 milionu korun, které z větší části pokryjí zmíněné investice.

Obec zatím nezveřejnila zápis z tohoto zasedání.

Následuje usnesení, jak bylo 26/6/12 publikováno na oficiálním webu obce.

Dne 18/10/12 byl do článku doplněn i zápis, který obec zveřejnila 17/10/12.

Celý příspěvek

Druhé zasedání proběhne 7/5/12

Už druhé zasedání zastupitelů obce Všestudy (z prvního zatím nebyl zveřejněn zápis ani usnesení) v roce 2012 se uskuteční v pondělí 7/5/12 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení výběru firmy na zhotovení akce „Chodníky etapa G+K“
3. Odsouhlasení výběru firmy na zhotovení akce „Kanalizace-výtlak V1“
4. Odsouhlasení věcného břemene pro firmu NOSTA-HERTZ
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 25/4/12.

Usnesení a zápis 3/2011

starosta obce Všestudy ukazuje schválený návrh obecního znaku a vlajkyZastupitelé schválili pro obec Všestudy nový znak a vlajku; pískovna za dálnicí směrem na Dušníky nad Vltavou se bude zvětšovat a obec z toho získá statisíce ročně; po přijetí dotace je možné zahájit další etapu výstavby chodníků v obci v realizaci firmy Inpros Praha – to jsou jen tři nejdůležitější body z předprázdninového zasedání zastupitelstva Všestud, které se uskutečnilo v pondělí 20/6/11. Kromě všech sedmi zastupitelů jej navštívilo dalších osm lidí.

Dále v článku následují podrobnější informace ze zasedání a samozřejmě také usnesení a zápis, jak byly 13/7/11 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení a zápis 1/2011

Na svém prvním zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo před více než dvěma měsíci (14/2/11), zastupitelé odsouhlasili snížení svých odměn tak, aby vyhověli aktualizovanému nařízení vlády 375/2010 (viz příspěvek). Zastupitelé si odsouhlasili odměny v maximální možné výši (zastupitelé o 4 Kč pod touto hranicí).

Zastupitelé také odsouhlasili směnu pozemků (viz příspěvek), která umožní pokračovat ve výstavbě chodníků. Na zveřejněnou nabídku pronájmu pozemku reagovala pí Moravcová a zastupitelé souhlasili tím, že jí obec pozemek pronajme.

Pět ze šesti přítomných zastupitelů také souhlasilo s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet, která se letos ve Všestudech uskutečnila po šesté. Jeden zastupitel hlasoval proti.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 20/4/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Akce chodníky: obec má stavební povolení

studie chodníků v obci VšestudyOdbor dopravy Městského úřadu Kralup nad Vltavou vydal ve svém řízení dne 2/3/11 stavební povolení pro výstavbu chodníků v obci Všestudy – etapu H.

Pokud tedy obec získá dotace z rozpočtu Středočeského kraje, nebude pokračování výstavby chodníků nic bránit.

V přiloženém souboru (pdf, 233 kB) je plné znění oznámení, jak bylo 4/3/11 publikováno na oficiálním webu obce.

Obec hodlá směnit pozemky

pozemek 171/34, který obec směnou získáV rámci pokračování výstavby chodníků v obci musí obec získat pozemky, na nichž jsou chodníky realizovány, do svého vlastnictví. To je jednou z podmínek dotací. Z toho důvodu obec zveřejnila záměr směny pozemků. Za část ulice Ke Kostelíku ve vlastnictví Jaromíra Pavliše (celkem 633 m2) dá dva menší pozemky (se shodnou celkovou výměrou).

Dále v příspěvku najdete mimo jiné i zvýrazněné pozemky, o které se jedná (obrázky nejsou v měřítku). Pozemky můžete najít v online katastru nemovitostí.

Následuje oznámení, jak bylo 27/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Akce chodníky: začalo stavební řízení

studie chodníků v obci VšestudyOdbor dopravy Městského úřadu Kralup nad Vltavou zahájil stavební řízení výstavby chodníků v obci Všestudy – etapu H. Obec se tak připravuje na eventuální pokračování výstavby chodníků v případě, že získá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje (podobně jako v roce 2010). Kromě výstavby nového chodníku by došlo k rekonstrukci některých starších – vše ve stejném duchu jako dosavadní výstavba chodníků.

V přiloženém souboru (pdf, 181 kB) je plné znění oznámení, jak bylo 7/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.

Usnesení 6/2010 a zápis 6/2010

zastupitelé Všestud jednajíAby obec mohla čerpat získanou dotaci, musí obec formálně vše stvrdit podle požadavků Středočeského kraje – proto byla hlavním bodem jednání zastupitelů svolaného na 16/8/10 právě dotace z programu FROM.

Kromě toho zastupitelé ještě schválili darovací smlouvy zajišťující pobyt jedné občanky obce v domě s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou, kam si sama přála se kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu přestěhovat. Transakce obec nestojí žádné prostředky. Kromě toho starosta obce Jiří Hánl ještě informoval o chystané výstavbě chodníků (která v tomto týdnu začala) a o plánech na další rozvoj obce. Zasedání přihlíželi čtyři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 23/8/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek