Obec hodlá směnit pozemky

pozemek 171/34, který obec směnou získáV rámci pokračování výstavby chodníků v obci musí obec získat pozemky, na nichž jsou chodníky realizovány, do svého vlastnictví. To je jednou z podmínek dotací. Z toho důvodu obec zveřejnila záměr směny pozemků. Za část ulice Ke Kostelíku ve vlastnictví Jaromíra Pavliše (celkem 633 m2) dá dva menší pozemky (se shodnou celkovou výměrou).

Dále v příspěvku najdete mimo jiné i zvýrazněné pozemky, o které se jedná (obrázky nejsou v měřítku). Pozemky můžete najít v online katastru nemovitostí.

Následuje oznámení, jak bylo 27/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.

pozemek 157/64, který obec směníObec Všestudy

Oznamuje na základě § 39 zákona č. 128 / 2000 Sb.

Záměr směny pozemků

Obec Všestudy, zveřejňuje podle § 39 odst 1 zákona o obcích (obecní zřízení), v platném znění, záměr směny pozemkových parcel

č. 77/10, ostatní plocha o výměře 390 m2 a č. 157/64, ostatní plocha o výměře 243 m2, v katastrálním území Všestudy u Veltrus v majetku obce Všestudy
(tj. celková výměra 633 m2)

pozemek 77/10, který obec směníza

pozemkovou parcelu č.171/34, ostatní plocha o výměře 633 m2, v katastrálním území Všestudy u Veltrus v majetku pana Jaromíra Pavliše.

Poučení
Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

Vyvěšeno: 27.1.2011
Sejmuto:

komentáře

komentáře