Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

pozemek č. 265Obec Všestudy nabízí zájemcům k pronájmu pozemek, případně jeho část za cenu 1 Kč/m2/rok. Jde o pozemek č. 265 dle PK (dohledat jej můžete prostřednictvím Nahlížení do katastru nemovitostí na portálu ČUZK) nacházející se v blízkosti Mlýnského potoka vpravo pod Veltruskou ulicí směrem z obce. Celková výměra dotčeného pozemku činí 1.381 m2. Stejný pozemek nabízela obec k pronájmu už vloni, protože o něj tehdejší nájemce ztratil zájem. Nabídky mohou občané předávat obecnímu úřadu do 15 dnů po zveřejnění – tedy do 20/1/11. O případném nájemci potom musí rozhodnout na svém zasedání zastupitelé.

Následuje oznámení, jak bylo 5/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.

Obec Všestudy
Oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Záměr pronajmout obecní pozemek nebo jeho části za podmínek v obci obvyklých, tj. 1,- Kč/m2/rok. Doba pronájmu 1 rok

Jedná se o tento pozemek a jeho výměru:
č.p.k. 265
1381m2

Jediným kritériem při výběru zájemce je datum podání žádosti o pronájem konkrétního pozemku.

Poučení
Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

komentáře

komentáře