Záměr prodat pozemek 17 m2

Vsestudy-pozemek-381_1Obec Všestudy zveřejňuje záměr prodat pozemek o velikosti zhruba 17 m2. Jde o část pozemku p.č. 381/1, který je historicky přeplocen a uživatel pozemku jej chce získat. Kupující uhradí kromě navržené ceny 100 Kč / m2 také veškeré související náklady (oddělovací plán, veškeré správní poplatky spojené s prodejem pozemku: sepsání kupní smlouvy, ověření, správní poplatky za vklad do KN, daň z převodu nemovitosti…).

Následuje plný text záměru, jak byl zveřejněn na oficiálním webu obce. Celý příspěvek

Usnesení a zápis 1/2015

Jediná obyvatelka obce dorazila jako návštěvník na první zasedání zastupitelstva obce Všestudy v pondělí 23/2/15. Zastupitelé na něm schválili odprodej pozemku pod trafostanicí jejímu provozovateli, pěti hlasy souhlasili s podporou akce Vlajka pro Tibet, jmenovali povodňovou komisi. Většinou šesti hlasů schválili záměr odprodeje nebo směny obecních pozemků – polní cesty od Vojkovské cesty směrem na Dědibaby – s firmou Ageko za pozemky umožňující vybudování přístupové cesty k Červenému Mlýnu. V neposlední řadě schválili záměr zpracování projektové dokumentace na část ulic v obci, zejména opravu Vojkovské ulice, aby bylo možné žádat o dotace na realizaci těchto oprav.

Dále v příspěvku najdete plné znění usnesení i kompletní zápis ze zasedání. Celý příspěvek

První zasedání bude 23/2/15

První veřejné zasedání zastupitelstva obce Všestudy v roce 2015 se uskuteční v pondělí 23/2/15 od 19.00 v zasedací místnosti na obecním úřadě.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Odprodej pozemku pod trafostanicí (viz záměr)
3. Vyvěšení „Vlajky pro Tibet“ (informace o akci z loňského roku)
4. Jmenování povodňové komise
5. Záměr odprodeje nebo směny obecních pozemků
6. Odsouhlasení záměru zpracování projektové dokumentace (PD) na část ulic v obci
7. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 11/2/15.

Poslední zasedání roku bude ve středu 28/12/11

Poslední letošní zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční mimořádně ve středu 28/12/11 (obvykle probíhají zasedání v pondělí) od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:
1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2012
3. Záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce (část pozemku 381/1 v k.ú.Všestudy u Veltrus)
4. Diskuse
5. Závěr

Dále v textu následuje plné znění záměru obce převést za úplatu nemovitý majetek obce.

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka i záměr publikovány dne 12/12/11.
Celý příspěvek

Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

pozemek č. 265Obec Všestudy nabízí zájemcům k pronájmu pozemek, případně jeho část za cenu 1 Kč/m2/rok. Jde o pozemek č. 265 dle PK (dohledat jej můžete prostřednictvím Nahlížení do katastru nemovitostí na portálu ČUZK) nacházející se v blízkosti Mlýnského potoka vpravo pod Veltruskou ulicí směrem z obce. Celková výměra dotčeného pozemku činí 1.381 m2. Stejný pozemek nabízela obec k pronájmu už vloni, protože o něj tehdejší nájemce ztratil zájem. Nabídky mohou občané předávat obecnímu úřadu do 15 dnů po zveřejnění – tedy do 20/1/11. O případném nájemci potom musí rozhodnout na svém zasedání zastupitelé.

Následuje oznámení, jak bylo 5/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

pozemek č. 265Obec Všestudy nabízí zájemcům k pronájmu pozemek za cenu 1 Kč/m2/rok. Jde o pozemek č. 265 dle PK (dohledat jej můžete prostřednictvím Nahlížení do katastru nemovitostí na portálu ČUZK) nacházející se v blízkosti Mlýnského potoka vpravo pod Veltruskou ulicí směrem z obce. Celková výměra dotčeného pozemku činí 1.381 m2.

Dosavadní zájemce o pozemek ztratil zájem. Nabídky mohou občané předávat obecnímu úřadu do 15 dnů po zveřejnění. Záměr nabídnout pozemek k pronájmu schválili zastupitelé na zasedání 22/3/10.

Následuje oznámení, jak bylo 20/4/10 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek