Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

pozemek č. 265Obec Všestudy nabízí zájemcům k pronájmu pozemek za cenu 1 Kč/m2/rok. Jde o pozemek č. 265 dle PK (dohledat jej můžete prostřednictvím Nahlížení do katastru nemovitostí na portálu ČUZK) nacházející se v blízkosti Mlýnského potoka vpravo pod Veltruskou ulicí směrem z obce. Celková výměra dotčeného pozemku činí 1.381 m2.

Dosavadní zájemce o pozemek ztratil zájem. Nabídky mohou občané předávat obecnímu úřadu do 15 dnů po zveřejnění. Záměr nabídnout pozemek k pronájmu schválili zastupitelé na zasedání 22/3/10.

Následuje oznámení, jak bylo 20/4/10 publikováno na oficiálním webu obce.

Obec Všestudy
Oznamuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1., zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Záměr pronajmout obecní pozemek za podmínek v obci obvyklých,tj. 1,- Kč/m2/rok. Doba pronájmu 1 rok. Při prodlužování doby nájmu má vždy přednost stávající nájemce.
Jedná se o tento pozemek v k.ú. Všestudy u Veltrus
č.p.k. 265 o výměře 1381m2

Přednost mají žadatelé s trvalým bydlištěm v obci Všestudy a dalším kritériem při výběru zájemce je datum podání žádosti o pronájem pozemku.

Poučení
Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech nejpozději do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

Vyvěšeno: 19.4.2010

komentáře

komentáře

1 komentář u „Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

Komentáře nejsou povoleny.