Veřejné zasedání bude v pondělí 14/5/18

V pondělí 14/5/18 proběhne od 19.00 v zasedací místnosti obecního úřadu druhé letošní veřejné zasedání zastupitelů obce Všestudy.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Schválení účetní závěrky MŠ Všestudy
4. Záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce
5. Záměr směny obecních pozemků za pozemky soukromého vlastníka
6. Záměr pronájmu a odkoupení části pozemků v majetku obce
7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (přípojka elektro pro pozemek pč. 244/56)
8. Schválení záměru pořízení a obsahu změny ÚP (odstranění nesouladů mezi textovou a grafickou částí ÚP + změnu a upřesnění regulativů pro výstavbu) a schválení pořizovatele změny ÚP
9. Závěr

Druhé zasedání proběhne 29/4/13

V pondělí 29/4/13  od 19:00 se podruhé v letošním roce sejdou v zasedací místnosti obecního úřadu zastupitelé obce Všestudy.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Odsouhlasení zřízení věcného břemene pro RWE GasNet s.r.o. na parc. č 372 v k.ú. Všestudy u Veltrus
3. Odsouhlasení pronájmu obecních pozemků č.k.n. 265 a 270 v k.ú. Všestudy u Veltrus
4. Projednání návrhu převodu vybudované vodárenské infrastruktury do majetku obce s následným prodejem VKM
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 10/4/13.

První zasedání bude v pondělí 11/2/13

Poprvé v roce 2013 se zastupitelé obce Všestudy sejdou na veřejném zasedání dne v pondělí 11/2/13  od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Akceptace žádosti o dotaci z OPŽP na stavbu kanalizace
3. Schválení uveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a souhlas s uspořádáním vlastního zadávacího řízení
4. Záměr pronajmout obecní pozemky (zahrádky) č.k.n. 265 a 270 v k.ú. Všestudy
5. Vlajka pro Tibet
6. Diskuse
7. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 30/1/13.

pozn.: dosud nebylo zveřejněno:

Usnesení a zápis 1/2011

Na svém prvním zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo před více než dvěma měsíci (14/2/11), zastupitelé odsouhlasili snížení svých odměn tak, aby vyhověli aktualizovanému nařízení vlády 375/2010 (viz příspěvek). Zastupitelé si odsouhlasili odměny v maximální možné výši (zastupitelé o 4 Kč pod touto hranicí).

Zastupitelé také odsouhlasili směnu pozemků (viz příspěvek), která umožní pokračovat ve výstavbě chodníků. Na zveřejněnou nabídku pronájmu pozemku reagovala pí Moravcová a zastupitelé souhlasili tím, že jí obec pozemek pronajme.

Pět ze šesti přítomných zastupitelů také souhlasilo s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet, která se letos ve Všestudech uskutečnila po šesté. Jeden zastupitel hlasoval proti.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 20/4/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

pozemek č. 265Obec Všestudy nabízí zájemcům k pronájmu pozemek, případně jeho část za cenu 1 Kč/m2/rok. Jde o pozemek č. 265 dle PK (dohledat jej můžete prostřednictvím Nahlížení do katastru nemovitostí na portálu ČUZK) nacházející se v blízkosti Mlýnského potoka vpravo pod Veltruskou ulicí směrem z obce. Celková výměra dotčeného pozemku činí 1.381 m2. Stejný pozemek nabízela obec k pronájmu už vloni, protože o něj tehdejší nájemce ztratil zájem. Nabídky mohou občané předávat obecnímu úřadu do 15 dnů po zveřejnění – tedy do 20/1/11. O případném nájemci potom musí rozhodnout na svém zasedání zastupitelé.

Následuje oznámení, jak bylo 5/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Obec nabízí k pronájmu pozemek za 1 Kč/m2

pozemek č. 265Obec Všestudy nabízí zájemcům k pronájmu pozemek za cenu 1 Kč/m2/rok. Jde o pozemek č. 265 dle PK (dohledat jej můžete prostřednictvím Nahlížení do katastru nemovitostí na portálu ČUZK) nacházející se v blízkosti Mlýnského potoka vpravo pod Veltruskou ulicí směrem z obce. Celková výměra dotčeného pozemku činí 1.381 m2.

Dosavadní zájemce o pozemek ztratil zájem. Nabídky mohou občané předávat obecnímu úřadu do 15 dnů po zveřejnění. Záměr nabídnout pozemek k pronájmu schválili zastupitelé na zasedání 22/3/10.

Následuje oznámení, jak bylo 20/4/10 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

SK Viktoria nabízí ubytovnu a bufet k pronájmu

budovy u hřiště SK Viktoria VšestudyFotbalový klub SK Viktoria Všestudy hledá nájemce ubytovny a bufetu, přičemž požaduje zahájení provozu v dubnu 2010. Nabídky zájemců přijímá klub do 25/3/10 do 20:30 hod. Zájemci si mohou prostory v určených termínech prohlédnout, případně si domluvit i jiný čas.

O vítězi bude rozhodovat naplnění určených podmínek (viz kompletní znění výzvy ve formátu pdf) a nabídnutá cena. Konečné slovo má valná hromada SK Viktoria Všestudy, která proběhne 3/4/10 od 16:00 v klubovně na fotbalovém hřišti.

výzva k podání nabídek (pdf, 290 kB)

Obec nabízí dva své pozemky k pronájmu

pozemky určené k pronájmuObec Všestudy zveřejnila na svém webu záměr pronajmout dva obecní pozemky za cenu 1 Kč/m2/rok. Tento záměr bude také projednávat zastupitelstvo obce ve středu 28/1/09.

V minulosti využívali pozemky jako zahradu dva obyvatelé obce, ale už dva, resp. čtyři roky leží pozemky ladem a obec pouze zajišťuje jejich sekání. Jde o pozemek č. 265 o rozloze 1381 m2 a severní část pozemku č. 270 o rozloze 1455 m2. Oba leží u Mlýnského potoka na konci obce Všestudy směrem na Veltrusy.

Celý příspěvek