Vodárny odečítají stavy

Vodárny Kladno-Mělník

Od úterý 10/12/13 do čtvrtka 12/12/13 pracovníci společnosti Vodárny Kladno–Mělník (VKM) provádí v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou odečet vody nutný pro vystavení vyúčtování. Stav vodoměru lze zaslat i formou SMS zprávy na číslo 725 806 890.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud nezastihnou majitele nemovitosti na místě, zanechají mu vzkaz, podle něhož by se zákazník měl řídit.

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 9/12/13.

Druhé zasedání proběhne 29/4/13

V pondělí 29/4/13  od 19:00 se podruhé v letošním roce sejdou v zasedací místnosti obecního úřadu zastupitelé obce Všestudy.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Odsouhlasení zřízení věcného břemene pro RWE GasNet s.r.o. na parc. č 372 v k.ú. Všestudy u Veltrus
3. Odsouhlasení pronájmu obecních pozemků č.k.n. 265 a 270 v k.ú. Všestudy u Veltrus
4. Projednání návrhu převodu vybudované vodárenské infrastruktury do majetku obce s následným prodejem VKM
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 10/4/13.