Vodárny odečítají stavy

Vodárny Kladno-Mělník

Od úterý 10/12/13 do čtvrtka 12/12/13 pracovníci společnosti Vodárny Kladno–Mělník (VKM) provádí v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou odečet vody nutný pro vystavení vyúčtování. Stav vodoměru lze zaslat i formou SMS zprávy na číslo 725 806 890.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud nezastihnou majitele nemovitosti na místě, zanechají mu vzkaz, podle něhož by se zákazník měl řídit.

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 9/12/13.

Ve čtvrtek 2/12/10 proběhnou odečty vody

domácí stránka webu SVASVe čtvrtek 2/12/10 budou pracovníci Středočeských vodáren (SVAS) provozující od roku 2004 infrastrukturu společnosti Vodárny Kladno – Mělník provádět v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou odečet vody nutný pro vystavení vyúčtování. Zaměstnanci, kteří odečítají vodoměry, mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud nezastihnou majitele nemovitosti na místě, zanechají mu vzkaz, podle něhož by se zákazník měl řídit.

Zákazníci také mohou nahlásit samoodečty. Samoodečet provedený k 31/12/10 je možné nahlásit e-mailem na adresu odecty@svas.cz, přes SMS na číslo 725 806 890 či telefonicky na čísle 840 121 121, a to nejpozději do 15/1/11. Fakturace spotřeby bude následně provedena podle stavu vodoměru ke konci roku.

Obec o odečtech informovala na oficiálním webu v úterý 30/11/10.

Středočeské vodárny provádí odečet vody

web Středočeských vodáren, a.s.Ve středu a ve čtvrtek 26. a 27/11/08 budou pracovníci Středočeských vodáren (SVAS) v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou provádět odečet vody nutný pro vystavení vyúčtování. Vše by mělo proběhnout v době mezi 10. a 16. hodinou. Zaměstnanci SVAS, kteří odečítají vodoměry, mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud nezastihnou majitele nemovitosti na místě, zanechají mu vzkaz, podle něhož by se zákazník měl řídit.

Zpráva je zveřejněna na základě informace na vývěsce v obci Dušníky nad Vltavou.