Ve čtvrtek 2/12/10 proběhnou odečty vody

domácí stránka webu SVASVe čtvrtek 2/12/10 budou pracovníci Středočeských vodáren (SVAS) provozující od roku 2004 infrastrukturu společnosti Vodárny Kladno – Mělník provádět v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou odečet vody nutný pro vystavení vyúčtování. Zaměstnanci, kteří odečítají vodoměry, mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud nezastihnou majitele nemovitosti na místě, zanechají mu vzkaz, podle něhož by se zákazník měl řídit.

Zákazníci také mohou nahlásit samoodečty. Samoodečet provedený k 31/12/10 je možné nahlásit e-mailem na adresu odecty@svas.cz, přes SMS na číslo 725 806 890 či telefonicky na čísle 840 121 121, a to nejpozději do 15/1/11. Fakturace spotřeby bude následně provedena podle stavu vodoměru ke konci roku.

Obec o odečtech informovala na oficiálním webu v úterý 30/11/10.