Třetí zasedání proběhne 17/6/13

V pondělí 17/6/13 od 19:00 se potřetí v letošním roce sejdou v zasedací místnosti obecního úřadu zastupitelé obce Všestudy.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky
3. Projednání kupní smlouvy mezi H+P stav s.r.o. a obcí – vodovod a projednání smlouvy o vkladu mezi Obcí Všestudy a Středočeské vodárny, a.s. a Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
4. Odsouhlasení zadání poptávky na zhotovitele autobusové čekárny v Dušníkách n. Vlt.
5. Informace o přípravě výběrového řízení na zhotovitele akce „Všestudy-tlaková kanalizace“
6. Diskuse
7. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 29/5/13.

Ve čtvrtek 2/12/10 proběhnou odečty vody

domácí stránka webu SVASVe čtvrtek 2/12/10 budou pracovníci Středočeských vodáren (SVAS) provozující od roku 2004 infrastrukturu společnosti Vodárny Kladno – Mělník provádět v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou odečet vody nutný pro vystavení vyúčtování. Zaměstnanci, kteří odečítají vodoměry, mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud nezastihnou majitele nemovitosti na místě, zanechají mu vzkaz, podle něhož by se zákazník měl řídit.

Zákazníci také mohou nahlásit samoodečty. Samoodečet provedený k 31/12/10 je možné nahlásit e-mailem na adresu odecty@svas.cz, přes SMS na číslo 725 806 890 či telefonicky na čísle 840 121 121, a to nejpozději do 15/1/11. Fakturace spotřeby bude následně provedena podle stavu vodoměru ke konci roku.

Obec o odečtech informovala na oficiálním webu v úterý 30/11/10.