Přispějte k prvnímu zápisu do všestudské kroniky!

nová všestudská kronikaTento rok, který začal nekonečnou ladovskou zimou, ve které „děti sáňkují už jen z povinnosti“, se pomalu nachyluje a nastává čas připravit první roční zápis obnovené kroniky naší obce. Děti ještě sáňkovaly, když byl – 14. března 2006 – přijat nový zákon o kronikách obcí, který uvolňuje kronikářům ruce co do formy i obsahu.

Celý příspěvek