Vodárny odečítají stavy

Vodárny Kladno-Mělník

Od úterý 10/12/13 do čtvrtka 12/12/13 pracovníci společnosti Vodárny Kladno–Mělník (VKM) provádí v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou odečet vody nutný pro vystavení vyúčtování. Stav vodoměru lze zaslat i formou SMS zprávy na číslo 725 806 890.

Podle zákona č. 274/2001 Sb. je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud nezastihnou majitele nemovitosti na místě, zanechají mu vzkaz, podle něhož by se zákazník měl řídit.

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 9/12/13.