Obec vydala svůj územní plán

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)Na veřejném zasedání 27/12/10 (pozvánka) obec Všestudy zveřejnila svůj nový územní plán. Jeho veřejné projednání proběhlo o týden dříve (20/12/10).

DOPLNĚNÍ (30/12/10 ve 12:05): Vydáním územního plánu se tento stává platným.

Vzhledem k rozsahu je možné vidět územní plán v kanceláři starosty na obecním úřadě Všestudy.

Následuje plný text veřejné vyhlášky, jak byla 29/12/10 publikována na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Návrh územního plánu bude veřejně projednán

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)V pondělí 20/12/10 od 17:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné projednání návrhu Územního plánu Všestud.

Od středy 18/11/10 do 20/12/10 bude aktuální návrh územního plánu k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě, u pořizovatelky Renaty Perglerové (tel.: 606 380 252) a na oficiálním webu obce.

O přípravě územního plánu jsme informovali 30/6/10 (vč. nákresů z dané verze územního plánu).

Následuje plný text veřejné vyhlášky, jak byla 3/11/10 publikována na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Obec představí návrh územního plánu

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)V pátek 23/7/10 se v 9:00 uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Všestudy veřejné společné projednání návrhu územního plánu obce.

AKTUALIZACE 1/7/10 v 15:45: Veřejné projednání proběhne v rámci Řízení o územním plánu, o kterém bude obec informovat.

Ten vznikl na základě návrhu zadání územního plánu představeného v prosinci 2009 a schváleného na zasedání 22/3/10. Občané si materiál mohou prohlédnout na webu obce, v kanceláři úřadu či u pořizovatelky v termínu od 7/7/10 do 23/8/10. Kterýkoliv občan může do 30 dnů od veřejného jednání podat své připomínky ke konceptu řešení.

Materiál obsahuje následující návrhy pro rozvoj obce:

  • rozšíření plochy bydlení pro cca 50-80 rodinných domků, celkový počet obyvatel by měl vzrůst na přibližně 450 (k 1/1/10 to bylo 310)
  • posílení vybavenosti nadmístního významu – konkrétně pak rozšíření areálu lihovaru pro stavbu předváděcí linky a v jižní části plocha pro chov koní
  • výstavba kanalizace
  • rozšíření ploch zeleně (podél D8, v místě lomu, u hřiště…)

Nepředpokládá se další rozšíření občanské vybavenosti, ani výstavba nových výrobních zařízení.

Celý příspěvek

Strategický plán rozvoje obce se stále vyvíjí

logo systému DokuWikiObec Všestudy je jednou z nemnoha obcí své velikosti, která má svůj strategický plán rozvoje obce. Zastupitelé jej přijali v březnu 2008 a vycházeli ze sumáře plánovaných akcí na roky 2006-10, který byl zveřejněn v prosinci 2006, tedy krátce po komunálních volbách.

Vedle oficiálního plánu strategického rozvoje existuje také materiál nazvaný Všestudy – možnosti rozvoje obce, který vznikl na základě diskuze ve fóru a vycházel z obecně známých informací a také z plánů kandidátů do zastupitelstva z října 2006. Na webu vsestudy.cz se objevil v listopadu 2006.

Do úprav a tvorby se díky internetu může zapojit každý – díky wiki.vsestudy.cz (více viz dále).
Celý příspěvek

Všestudy se podle nového územního plánu rozšíří

ÚP VšestudyDalších 50 až 80 rodinných domů by mělo přibýt ve Všestudech a také Dušníkách nad Vltavou – to je jeden z hlavních předpokladů zadání územního plánu Všestud. Kromě vybudování tlakové kanalizace a snah o omezení hluku z dálnice počítá návrh také s rozšířením areálu lihovaru (bývalá sušárna u dálnice).

ÚP Dušníky nad VltavouHlavním cílem návrhu je stabilizace a posílení funkce bydlení s ohledem na posílení kvality životního prostředí. Obec počítá s postupným nárůstem počtu obyvatel na cca 400 stálých obyvatel, tedy zhruba o 90 více oproti současnému stavu. Zastavitelné území se proto má rozšířit o cca 8,864 ha.

Kompletní návrh územního plánu Všestud je v termínu od 14/1209 do 14/1/10 (včetně) k nahlédnutí na obecním úřadě. V tomto období mohou také lidé i organizace podávat pořizovateli své připomínky.

Následují další podrobnosti a oficiální oznámení návrhu zadání územního plánu, jak bylo 8/12/09 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Jak bude pokračovat výstavba chodníků?

studie chodníků v obci VšestudyZačátkem listopadu 2009 byly ve Všestudech předány nově dokončené chodníky ve Veltruské ulici, aby tak doplnily chodníky a úpravy ulic realizované v předchozích letech – viz. shrnutí aktivit za rok 2005, 2006, 2007, 2008. Obec tak realizuje své záměry publikované v rámci strategického plánu rozvoje obce z března 2008 a ze sumáře plánovaných akcí na roky 2006-10 z prosince 2006.

Obec chce ve výstavbě pokračovat, a proto má připravenu studii dalších etap (zde si můžete stáhnout pdf verzi studie – 3,38 MB), kterou zveřejnila 17/11/09 na svém webu:
G – Dušnická ulice
H – Ke Kostelíku
I – Vltavská ulice
J – U Zvoničky

Na tyto etapy se obec bude snažit získat dotace a v případě úspěchu by je ráda realizovala co nejdříve, ideálně ještě v roce 2010. Bližší informace nejen o plánovaných chodnících bude možné získat na zasedání zastupitelstva v pondělí 23/11/09.