Strategický plán rozvoje obce se stále vyvíjí

logo systému DokuWikiObec Všestudy je jednou z nemnoha obcí své velikosti, která má svůj strategický plán rozvoje obce. Zastupitelé jej přijali v březnu 2008 a vycházeli ze sumáře plánovaných akcí na roky 2006-10, který byl zveřejněn v prosinci 2006, tedy krátce po komunálních volbách.

Vedle oficiálního plánu strategického rozvoje existuje také materiál nazvaný Všestudy – možnosti rozvoje obce, který vznikl na základě diskuze ve fóru a vycházel z obecně známých informací a také z plánů kandidátů do zastupitelstva z října 2006. Na webu vsestudy.cz se objevil v listopadu 2006.

Do úprav a tvorby se díky internetu může zapojit každý – díky wiki.vsestudy.cz (více viz dále).

Řada věcí se v obci během několika posledních let změnila. Ty nejdůležitější události jsou zachycené v každoročním souhrnu aktivit obce za uplynulý rok, který zastupitelé prezentují na veřejném zasedání. Z tohoto souhrnu je tak možné zjistit, jak se zastupitelům daří postupně strategický plán rozvoje obce naplňovat – viz shrnutí aktivit za rok 2005, 2006, 2007, 2008.

Při pohledu do původního plánu rozvoje obce je jasně vidět, že celá řada bodů z něj už není platná, neboť je obec již realizovala. Je proto vhodná doba přikročit k revizi tohoto plánu. Ideální by bylo, kdyby se do jeho přepracování zapojili vedle zastupitelů také další lidé, kterým na rozvoji obce a jejích prioritách záleží. A právě z toho důvodů jsme připravili novou sekci webových stránek s využitím technologie wiki, kterou najdete na adrese wiki.vsestudy.cz (tato položka je také v menu pod mezititulkem „další části webu“, kde je i odkaz na fórum).

Jak už subdoména wiki napovídá, využívá tato část webu technologii wiki (podobně jako známá encyklopedie Wikipedia), která umožňuje každému snadno se do tvorby plánu zapojit. Stačí se zaregistrovat na wiki.vsestudy.cz: kliknutím na „Přihlásit se“ vpravo nahoře se objeví stránka, kde je možné zadat přihlašovací jméno a heslo, noví uživatelé pak kliknout pod těmito okénky na „registrovat“, vyplní tři potřebné údaje a během chvilky dostanou na zadaný e-mail heslo pro přihlášení (to si posléze mohou jednoduše změnit). Po přihlášení pak už mohou editovat existující dokumenty, případně vytvářet nové. Stačí vlevo nahoře kliknout na položku „upravit stránku“. Všechny změny se přitom zaznamenávají a je možné se k nim vracet. Je také možné připsat poznámky k dané stránce ve formě komentáře pod danou stránkou (stejně, jako je možné komentovat téměř všechny texty na tomto webu).

Část webu wiki.vsestudy.cz je možné do budoucna využít i pro publikaci dalších dokumentů, kde je žádoucí, aby je lidé mohli doplňovat či upravovat a aby veškeré takové změny byly zaznamenávány. Zatím tam tak kromě strategického plánu rozvoje obce najdete ještě SWOT analýzu a plán akcí na rok 2010.

Zastupitelé byli s existencí wiki části webu Všestud v lednu 2010 seznámeni a vyzváni k využívání tohoto nástroje.

komentáře

komentáře