Usnesení 2/2010 a zápis 2/2010

ÚP VšestudyZastupitelé na svém zasedání 22/3/10 schválili návrh zadání územního plánu. Z toho důvodu byla jednání všech sedmi zastupitelů obce Všestudy vedle pěti občanů přítomna také Renata Perglerová, která obec ve věci tvorby územního plánu zastupuje – viz článek z prosince 2009.

Zastupitelé také odsouhlasili řadu věcných břemen, z nichž některá probíhají kvůli připravované výstavbě 32 rodinných domů v lokalitě Všestudy Nad Parkem. Jejich výstavbu chystá firma H+P stav s.r.o., jejímiž majiteli jsou rovným dílem starosta obce Všestudy Jiří Hánl a Jaromír Pavliš. První a zatím poslední zmínka o této firmě se objevila na jednání zastupitelstva v červnu 2008

Obec chce také za cenu 1 Kč/m2/rok nabídnout pozemek č. 265 dle PK o výměře 1.381 m2, kde byl ukončen nájem.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 31/3/10 publikovány na oficiálním webu obce. Ještě se pokusíme doplnit inventarizační seznam a smlouvu o spolupráci obce s hasiči JSDH Veltrusy, na něž zápis odkazuje.
Celý příspěvek

Všestudy se podle nového územního plánu rozšíří

ÚP VšestudyDalších 50 až 80 rodinných domů by mělo přibýt ve Všestudech a také Dušníkách nad Vltavou – to je jeden z hlavních předpokladů zadání územního plánu Všestud. Kromě vybudování tlakové kanalizace a snah o omezení hluku z dálnice počítá návrh také s rozšířením areálu lihovaru (bývalá sušárna u dálnice).

ÚP Dušníky nad VltavouHlavním cílem návrhu je stabilizace a posílení funkce bydlení s ohledem na posílení kvality životního prostředí. Obec počítá s postupným nárůstem počtu obyvatel na cca 400 stálých obyvatel, tedy zhruba o 90 více oproti současnému stavu. Zastavitelné území se proto má rozšířit o cca 8,864 ha.

Kompletní návrh územního plánu Všestud je v termínu od 14/1209 do 14/1/10 (včetně) k nahlédnutí na obecním úřadě. V tomto období mohou také lidé i organizace podávat pořizovateli své připomínky.

Následují další podrobnosti a oficiální oznámení návrhu zadání územního plánu, jak bylo 8/12/09 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek