Obec představí návrh územního plánu

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)V pátek 23/7/10 se v 9:00 uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Všestudy veřejné společné projednání návrhu územního plánu obce.

AKTUALIZACE 1/7/10 v 15:45: Veřejné projednání proběhne v rámci Řízení o územním plánu, o kterém bude obec informovat.

Ten vznikl na základě návrhu zadání územního plánu představeného v prosinci 2009 a schváleného na zasedání 22/3/10. Občané si materiál mohou prohlédnout na webu obce, v kanceláři úřadu či u pořizovatelky v termínu od 7/7/10 do 23/8/10. Kterýkoliv občan může do 30 dnů od veřejného jednání podat své připomínky ke konceptu řešení.

Materiál obsahuje následující návrhy pro rozvoj obce:

  • rozšíření plochy bydlení pro cca 50-80 rodinných domků, celkový počet obyvatel by měl vzrůst na přibližně 450 (k 1/1/10 to bylo 310)
  • posílení vybavenosti nadmístního významu – konkrétně pak rozšíření areálu lihovaru pro stavbu předváděcí linky a v jižní části plocha pro chov koní
  • výstavba kanalizace
  • rozšíření ploch zeleně (podél D8, v místě lomu, u hřiště…)

Nepředpokládá se další rozšíření občanské vybavenosti, ani výstavba nových výrobních zařízení.

Celý příspěvek

Všestudy se podle nového územního plánu rozšíří

ÚP VšestudyDalších 50 až 80 rodinných domů by mělo přibýt ve Všestudech a také Dušníkách nad Vltavou – to je jeden z hlavních předpokladů zadání územního plánu Všestud. Kromě vybudování tlakové kanalizace a snah o omezení hluku z dálnice počítá návrh také s rozšířením areálu lihovaru (bývalá sušárna u dálnice).

ÚP Dušníky nad VltavouHlavním cílem návrhu je stabilizace a posílení funkce bydlení s ohledem na posílení kvality životního prostředí. Obec počítá s postupným nárůstem počtu obyvatel na cca 400 stálých obyvatel, tedy zhruba o 90 více oproti současnému stavu. Zastavitelné území se proto má rozšířit o cca 8,864 ha.

Kompletní návrh územního plánu Všestud je v termínu od 14/1209 do 14/1/10 (včetně) k nahlédnutí na obecním úřadě. V tomto období mohou také lidé i organizace podávat pořizovateli své připomínky.

Následují další podrobnosti a oficiální oznámení návrhu zadání územního plánu, jak bylo 8/12/09 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Vše nasvědčuje, že u Všestud bude lihovar

bude ze sušárny lihovar?Je tomu více než rok, co změnila budova bývalé sušárny u dálnice, jen kousek (necelých 800 metrů) od Všestud, majitele. Podle záznamů v katastru nemovitostí je novým majitelem uvedených nemovitostí firma KMPS Financial Group s.r.o. (IČ 48538221) se sídlem v Praze 7. Tato společnost se základním jměním 100 tisíc korun 6. února 2008 zapsala do obchodního rejstříku tři nové předměty podnikání, mezi nimiž jsou i následující: výroba chemických látek a chemických přípravků a výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd.

Jmenovaná společnost je také vedle Výzkumného ústavu rostlinné výroby jedním ze dvou příjemců grantu nazvaného: Zpracování biomasy pro energetické a technické využití v biorafinerii. Celkové náklady projektu činí 11,639 milionu korun, státní rozpočet na něj prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR přispěje částkou 11,057 milionu korun. Přesně to najdete na webu Informačního systému výzkumu a vývoje na tomto odkazu. Mimo jiné se tam píše, že cílem projektu je vyvinout biorafinerii kompletně zpracovávající lignocelulozovou biomasu na bioetanol a další produkty s trvale udržitelným provozem. V anglickém znění pak upřesňuje, že od laboratorních pokusů se má během výzkumného úkolu dojít až k částečně fungující produkci zpracovávající 1-2 tuny biomasy za hodinu.

Celý příspěvek