Obec prodává pozemek pod bývalou zastávkou

dotčený pozemek č. 122, který obec prodáváObec na svém webu zveřejnila záměr prodat pozemek pod bývalou autobusovou zastávkou. Podle zápisu v katastru nemovitostí jde o 20 m2, který chce obec prodat za cenu 100 Kč/m2. Cenu pozemku tak určitě překročí s transakcí spojené správní poplatky, které musí uhradit kupující. Jméno kupujícího obec nezveřejnila.: správní poplatky spojené s prodejem pozemku.

Následuje záměr, jak byl publikován na oficiálním webu obce dne 22/8/12.

Obec Všestudy
zveřejňuje

dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích
záměr
převést za úplatu nemovitý majetek obce

Pozemek: č.k.n. 122
Výměra: 20 m2
Kat.území: Všestudy u Veltrus
Využití: zastavěná plocha a nádvoří
Cena: 100,- Kč/m2
Mimo uvedenou cenu kupující uhradí: veškeré správní poplatky spojené s prodejem pozemku (sepsání kupní smlouvy, ověření, správní poplatky za vklad do KN, daň z převodu nemovitosti…)

Poučení
Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.

Doba vyvěšení 15 dnů

Vyvěšeno: 22.8.2012

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

komentáře

komentáře