Za odvod odpadních vod zaplatí všestudští 1295 Kč za osobu a rok

plastové odpadní potrubíKanalizace už je dokončená a od 22/4/15 se postupně připojují první domy. Na veřejném zasedání 8/4/15 představil starosta obce Jiří Hánl hlavní body navržené smlouvy o odvádění odpadních vod. Zastupitelé se domluvili, že nejjednodušší bude platba podle počtu obyvatel v domě, kteří se přihlásí na základě čestného prohlášení.

Za každou osobu zaplatí ročně poplatek ve výši 1295 Kč. Ten vychází z ceny 37 Kč/m3 odpadních vod a normované spotřeby 35 m3 na osobu. Do kanalizace je pod sankcí zakázáno vypouštět dešťové vody i třeba vodu z bazénů a samozřejmě nebezpečné látky, které nejsou určené pro běžné použití v domácnosti. Podnikatelské a jiné subjekty budou tzv. stočné platit podle množství vodného. Platit se bude dvakrát ročně, vždy v dubnu (v roce 2015 v květnu) a v říjnu.

Dále v textu najdete kompletní návrh smlouvy a další dokumenty související s tlakovou kanalizací.

Informace už byly zveřejněné na oficiálním webu obce.

Smlouva a další informace v podobě pdf.

komentáře

komentáře