Starší oznámení obecního úřadu

Zde jsou tři starší (z března 2005) oznámení obecního úřadu, která byla publikována v diskuzním fóru, protože tehdy ještě nefungoval web v takové podobě jako dnes (19/10/06). Z fóra jsem tato oznámení smazal a přesunul je na web, aby zde byla uchována.

pronájem veřejného prostranství (14/3/05)

text prohlášení:

Upozornění občanům na porušování obecní vyhlášky

Vzhledem k tomu, že někteří občané užívají veřejné prostranství, které podléhá zpoplatnění upravené Obecné závaznou vyhláškou obce Všestudy č. 2/2003, žádáme Vás o splnění oznamovací povinnosti nebo vyklizení tohoto prostranství.
V případě, že tak neučiníte, může Vám být poplatek vyměřen a zvýšen až na trojnásobek, případně uložena
Poplatkovou povinnost lze vyměřit až tří roky zpětně. Děkujeme Vám za nápravu uvedeného stavu.

Ing. Eduard Zeman
14/3/05

pronájem obecních pozemků (17/3/05)

text oznámení:

Informace o pronájmu obecních pozemků – zahrádek

Pronájem ukončila vypršením nájemní doby paní Miluše Brožová. Tato zahrádka o velikosti 1371 m2 je volná a může být pronajata za poplatek 1 Kč/m2/rok.
Písemnou žádost prosím předejte na OÚ.
Pokud bude více zájemců, může se zahrádka rozdělit např. 1/2 tj. 685,5 m2

Pronájem zahrádky, kterou užívá pan Kluka Josef bude prodloužen do konce roku 2005

Pronájem zahrádky, kterou užívá paní Pavlínská Hana bude prodloužen do konce roku 2005.

Pronájem zahrádky, kterou užívá paní Šarochová Helena bude prodloužen do konce roku 2005.

Pronájem pozemku, který užívá pan Zeman bude prodloužen do konce roku 2005.

Pronájem pozemku, který užívají manž. Kadeřábkovi z Dušník bude prodloužen do konce roku 2005.

Nebude se prodlužovat pronájem zahrádek p. manželům Faltovým, p. Šíbalovi, Prantlovi, Pechovi Mil. a to z důvodu možnosti vzniku stavebních parcel v obci.

Na pronajatých pozemcích musí být držován pořádek, jak vyplývá ze smlouvy o pronájmu obecních pozemků.

Nebude se také prodlužovat nájem paní Tázlarové a paní Miňovské z důvodu vzniku veřejného udržovaného prostranství. Pokud mají tito občané zájem, mohou se přihlásit o volnou zahrádku po paní Brožové.

17. 3. 2005

usnesení ze zasedání zastupitelstva (17/3/05)

text usnesení:

Usnesení
zasedání zastupitelstva č. 2, ze dne 17.3.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ audit za rok 2004
2/ závěrečný účet obce za rok 2004
3/ zvýšení finančního příspěvku SK Viktoria Všestudy na 40 000,-Kč na r.2005
4/ „Základní vnitřní směrnice OÚ Všestudy“
5/ poplatek za pronájem obecních pozemků 1 m čtvereční za 1 Kč
6/ pronájem obecních pozemků-zahrádek p. Klukovi Jos., Zemanovi Ed., paní Pavlínské Haně, Šarochové Heleně, p. Vitochové (manž. Kadeřábkovým)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
• Informace předsedů komisí občanům
• Informace o kácení dřevin
• Informace o svozu komunálního odpadu
• Informace o zřízení protihlukové stěny
• Informace o kanalizaci v obci
• Informace o sběrných pytlích na TETRA-PAKY

Zastupitelstvo obce se bude zabývat připomínkami, které vznikly z diskuse na veřejném zasedání ze dne 17. 3. 2005.

Ve Všestudech 17. 3. 2005

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice oznámení a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.