Obec prodává pozemek

prodej pozemku č. 244/20Obec zveřejnila na své úřední desce záměr prodat pozemek 244/20 o výměře 741 m2 kategorizovaný jako orná půda za cenu 50 Kč/1 m2, tedy celkem za 37 050 Kč. Jde o pozemek v centru obce. Informace, jak je obecní úřad zveřejnil, najdete níže. Občané se k záměru mohou vyjádřit do 15 dnů od vyvěšení, tedy do 22/5/07.
Kliknutím na náhled katastrální mapy se objeví její větší verze s podrobnějším zobrazením.


následuje úplné znění záměru obce

Obec Všestudy zveřejňuje dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce

Pozemek: č.k.n. 244/20
Výměra: 741 m2
Kat.území: Všestudy u Veltrus
Využití: orná půda

Cena: 50,- Kč/m2 Mimo uvedenou cenu kupující uhradí: veškeré správní poplatky spojené s prodejem pozemku (sepsání kupní smlouvy, ověření, správní poplatky za vklad do KN, daň z převodu nemovitosti…)

Poučení
Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.

Doba vyvěšení 15 dnů

Vyvěšeno: 7.5.2007

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Jaroslava Tůmová
místostarosta obce

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice oznámení a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.