Závěrečný účet obce za rok 2009

ilustrace: penízeHospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2009 schodkem ve výši 124 080 korun, přičemž podle schváleného návrhu rozpočtu měl schodek přesáhnout 1,5 miliónu korun. Razantnímu snížení schodku pomohly dotace v celkovém objemu téměř 2,3 miliónu korun, z čehož většinu (bezmála 2,2 miliónu) činila dotace na opravu chodníků. Obec měla na konci roku na účtu více než 8,2 miliónu korun.

To jsou hlavní informace vyplývající ze závěrečného účtu obce Všestudy za rok 2009, jak byl 9/6/10 večer zveřejněn na oficiálním webu obce. Údaje jsou tentokrát v jiném formátu, než jak byl zveřejněn závěrečný účet za rok 2008. Závěrečný účet bude jedním z hlavních bodů veřejného zasedání.

Dále následuje obsah oficiálního oznámení.

Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2009

Daňové příjmy 2 519 681,52 Kč
Nedaňové příjmy 405 555,47 Kč
Kapitálové příjmy 10 000,00 Kč
Přijaté dotace 2 276 649,00 Kč
Celkem příjmy 5 211 885,99 Kč

Běžné výdaje 4 746 173,53 Kč
Kapitálové výdaje 589 792,00 Kč
Celkem výdaje 5 335 965,53 Kč

Plnění rozpočtu v Kč

Schválený rozpočet
příjmy 3 154 600,00 Kč
výdaje 5 712 500,00 Kč

Upravený rozpočet
příjmy 5 491 818,00 Kč
výdaje 6 419 234,00 Kč

Počet rozpočtových opatření v roce 2009
1. 31.8.2009
2. 25.1.2010

Hospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2009 ve schodku 124 079,54 Kč, který byl hrazen z prostředků běžného účtu obce.

Poskytnuté dotace

Účelové
ÚZ 14008 – 71 337 Kč ( dotace na Czech POINT, pol. 4116)
ÚZ 98348 – 13 012,00 Kč (dotace na volby do Evropského parlamentu, pol. 4111)

Neúčelové
Bez ÚZ
6 100,00 Kč ( souhrnný finanční vztah ke SR – výkon státní správy )
2 186 200,00 Kč ( na opravu chodníků)

Zůstatky na účtech obce:
Běžný účet – 8 256 188,47 Kč

Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky zákona č.420/2004 Sb..

Závěr sestavila: Monika Peřinová – hospodářka a účetní obce

Vyvěšeno: 9.6.2010
Sejmuto: 22.6.2010

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Závěrečný účet obce za rok 2009

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Zasedání se posouvá na 28. června 2010

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2010

Komentáře nejsou povoleny.