Návrh rozpočtu na rok 2014

130531-Vsestudy-saldoKonec roku je tradičně obdobím přípravy návrhu rozpočtu na další rok. Pro rok 2014 plánují zastupitelé obce Všestudy příjmy i výdaje o zhruba milión nižší než v roce 2013. Pro lepší představu si můžete prohlédnout srovnání obou návrhů (2013 i 2014) a ještě i údaje ze závěrečného účtu 2012.

Podrobnější informace o hospodaření obce (zatím jen do roku 2012) včetně příslušných dalších dokladů najdete přehledně na stránce obce Všestudy na webu Státní pokladna, který provozuje Ministerstvo financí ČR.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů.

Vycházíme z návrhu rozpočtu, jak byl 2/12/13 publikován na oficiálním webu obce.

 Porovnání rozpočtů (ZÚ 2012, návrh 2013 a návrh 2014)
příjmy závěrečný
účet 2012
návrh rozpočtu
na rok 2013
návrh rozpočtu
na rok 2014
Příjmy daňové a nedaňové 8 966 145 2 842 000 2 729 000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 791 393 791 393 0
Ost. činnosti v záležit. kultury, církví,… 5 360 0 0
Územní rozvoj 500 0 0
Sběr a svoz komunálních odpadů 18 572 15 000 18 000
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3 750 0 0
Ostatní služby a činnosti v obl.sociální péče 18 000 18 000 18 000
Činnost místní správy 125 314 122 000 112 000
Příjmy z finančních operací 60 980 50 000 20 000
Celkem 9 990 014 3 838 393 2 897 000
výdaje závěrečný
účet 2012
návrh rozpočtu
na rok 2013
návrh rozpočtu
na rok 2014
doprava 3 962 433 155 000 100 000
pitná voda 433 1 000 500
ČOV 4 531 861 711 593 243 700
předškolní zařízení a základní školy 366 477 737 000 220 000
činnosti knihovnické 6 918 0
rozhlas 1 000
záležitosti kultury 25 588 30 000 25 000
ostatní zájmová činnost a rekreace 67 411 57 500 47 000
veřejné osvětlení 160 949 120 000 120 000
pohřebnictví 0
územní plánování, územní rozvoj, komunální služby 2 700 115 000 0
sběr a svoz nebezpečných odpadů 8 549 10 000
sběr a svoz KO 255 707 270 000 270 000
sociální péče 18 000 18 000 18 000
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 207 598 416 000 368 000
ochrana obyvatelstva 0 1 000 1 000
požární ochrana – dobrovolná část 0 14 000 20 000
bezpečnost a veřejný pořádek 0
zastupitelstvo obce 515 473 732 000 730 000
ost.všeobecná vnitřní správa 16 300 16 300
činnosti místní správy 607 466 430 000 692 500
výdaje na finanční operace 70 609 8 000 8 000
pojištění 6 000 6 000 6 000
Celkem 10 814 172 3 838 393 2 897 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) -824 158 0 0

komentáře

komentáře

1 komentář u „Návrh rozpočtu na rok 2014

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Šesté zasedání bude 23/12/13

Komentáře nejsou povoleny.