Veřejná schůze na téma kanalizace bude 11/9/14

plastové odpadní potrubíStarosta obce Všestudy Jiří Hánl zve vlastníky nemovitostí v obci na veřejnou schůzi ve čtvrtek 11/9/14 od 18.00 hod. v hostinci U Přemysla. Obec zde občany seznámí se zásadami odvedení splaškových vod. Na místě budou přítomni také zástupci zhotovitele (firmy Zepris) a projektanta, kteří podají informace a zodpoví případné dotazy.

Následuje pozvánka, jak byla 3/9/14 publikována na oficiálním webu obce.

Kanalizace

Informace pro vlastníky nemovitostí v obci Všestudy

Odvedení splaškových vod z nemovitostí

Za účelem bližšího seznámení se zásadami odvedení splaškových vod z nemovitostí bude uspořádána

ve čtvrtek 11. září 2014 od 18:00 hodin veřejná schůze v „Hostinci u Přemysla“

Na schůzi budou přítomni zástupci zhotovitele (firmy ZEPRIS) a projektanta, kteří podají informace a zodpoví případné dotazy.

Ve Všestudech
3. 9. 2014
Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

komentáře

komentáře