Oznámení o době a místě konání voleb

krajské volbyVolby do krajského zastupitelstva a současně i volby do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek 7/10/16 mezi 14. a 22. hodinou a v sobotu 8/10/16 mezi 8. a 14. hodinou. Volební lístky by měli voliči dostat minimálně tři dny před zahájením voleb (budou k dispozici i přímo ve volební místnosti). Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později (tedy v pátek 14/10/16 od 14 do 22 hod., resp. v sobotu 15/10/16 od 8 do 14 hod.).

Volební místnost bude letos (z důvodu probíhající rekonstrukce budovy obecního úřadu) v klubovně SK Viktoria Všestudy na fotbalovém hřišti (Všestudy čp. 94). Obyvatelé domova pro seniory Červený mlýn Všestudy, kteří jsou současně občany Všestud, budou moci volit do přenosné volební urny přímo v budově Červeného mlýna.

Následuje oznámení, jak bylo publikováno na oficiálním webu obce.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Všestudy podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:

  • v pátek 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 
  • v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je klubovna SK Viktoria Všestudy, Všestudy čp. 94 pro voliče bydlící ve Všestudech a Dušníkách nad Vltavou.

3. Volby do zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

4. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

5. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

6. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

7. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:

  • dne 14. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a
  • dne 15. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

8. Obyvatelům Červeného Mlýna (poskytovatel sociálních služeb), kteří jsou zároveň občany Všestud, bude umožněno hlasování přenosnou urnou po dohodě s vedením Červeného Mlýna (poskytovatelem sociálních služeb).

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce Všestudy
Všestudy 19. 9. 2016

komentáře

komentáře

1 komentář u „Oznámení o době a místě konání voleb

  1. Pingback: Všestudy volí Starosty a nezávislé – v kraji i senátu | Všestudy

Komentáře nejsou povoleny.