Oznámení o době a místě konání voleb

parlamentní volby 2010Volby do Poslanecké sněmovny parlamenty ČR se uskuteční v pátek 20/10/17 od 14 hodin do 22 hod. a v sobotu 21/10/17 od 8 hodin do 14 hod.

Volební místnost bude  pro všechny voliče v zasedací místnosti obecního úřadu. Voliči musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky. Volební lístky obdrží voliči tři dny před dnem voleb, budou k dispozici také přímo ve volební místnosti.

Následuje oznámení, jak bylo publikováno na oficiálním webu obce.

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny parlamenty ČR

Starosta obce Všestudy podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění něktených dalších zákonů, znění pozdějších předpisu (dále jen zákon),

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
v sobotu 21. října2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu – zasedací místnost pro voliče bydlící ve Všestudech a v Dušníkách nad Vltavou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky ive volební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Ve Všestudech 2.10.2017

Ing. Arch. Jiří Hánl,
starosta obce Všestudy

komentáře

komentáře