Všestudy mají jediný volební okrsek

Obec Všestudy má jen jeden volební okrsek se sídlem na obecním úřadě. Bude tomu tak i v komunálních volbách, které se uskuteční 5-6/10/18.

Níže následuje oficiální oznámení po počtu a sídle volebních okrsků.

Volby do Zastupitelstva obce Všestudy konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Všestudy

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Všestudy, konané ve dnech 5. a 6. října 2018, o počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Všestudy čp. 7, 277 46 p. Veltrusy

Ve Všestudech dne 15. 08. 2018

Ing. arch. Jiří Hánl,
starosta obce Všestudy

komentáře

komentáře