Kandidáti neříkají, proč kandidují a co chtějí dělat

ilustrace: mlčeníKaždé čtyři roky v řádných komunálních volbách obyvatelé obcí a měst volí zastupitele, aby jim předali zásadní pravomoce pro správu a rozvoj obce.

Ve Všestudech už tradičně kandidují nezávislí kandidáti samostatně, nikoliv v rámci strany či jiného volebního uskupení. Bohužel se obejdou bez volebního programu či nějaké jeho obdoby. Z toho důvodu jsme pro kandidáty připravili několik otázek a požádali je o alespoň stručné odpovědi na ně, abychom tušili, jak obec vnímají a jaké cíle si pro své působení v zastupitelstvu kladou. Dotazník byl publikován zde a byl také 26/9/10 oficiálně poslán na e-mail podatelny obecního úřadu Všestudy se žádostí o předání všem stávajícím zastupitelům.

Na rozdíl od minulých voleb, kdy na otázky odpovědělo z 12 kandidátů sedm, tentokrát zareagovali pouze dva: Ivo Lorenc a Eduard Zeman (současný zastupitel). Jejich odpovědi najdete dále v textu.

Chce-li se ještě někdo z dalších kandidátů přidat, má stále možnost.

Ivo Lorenc

Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
Žiju zde od narození a chtěl bych se podílet na chodu a rozvoji obce.

Co se vám ve vaší obci líbí a proč?
Líbí se mi její poloha hezky stranou u zámeckého parku, kde je klid.

Co se vám naopak nelíbí a proč?
Rozdělení lidí v obci.

Víte, co nejvíc vadí obyvatelům obce?
Hučení dálnice.

Jak by podle vás měla obec vypadat za 10 let?
Naše obec by se měla omladit – dát možnost zde žít mladší generaci lidí.

Na co byste se jako člen/ka zastupitelstva chtěl/a zaměřit?
Chtěl bych se zaměřit na mládež a její vyžití.

Jaké vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
Mám zkušenosti z pořádání různých sportovních a kulturních akcí a pak i ze svého současného zaměstnání.

Budete mít čas se jako zastupitel/ka obci věnovat?
Ano.

ing. Eduard Zeman

Proč jste se rozhodl/a kandidovat?
Rozhodl jsem se kandidovat, protože chci vědět, co se v obci děje, a na toto dění chci mít vliv.

Co se vám ve vaší obci líbí a proč?
Na mé obci se mi líbí, že je rok od roku hezčí a upravenější a lidé tato vylepšení pozitivně vnímají.

Co se vám naopak nelíbí a proč?
Nelíbí se mi, že část obce, Dušníky nad Vltavou, je kromě nedůkladného občasného sekání trávy, mimo zájem zastupitelstva (čekárna na autobus, kaplička).

Víte, co nejvíc vadí obyvatelům obce?
Pokud budu mluvit za občany Dušník, tak patrně onen nedostatek pozornosti a nezájem vylepšit prostředí, protože je nás tady málo a zájem je přímo úměrný počtu platných voličů.

Jak by podle vás měla obec vypadat za 10 let?
Obec za 10 let by měla mít funkční kanalizaci, Dušníky domácí čističky, neměla by zde probíhat živelná domovní zástavba tak jako na „jahodovém poli“ ve Veltrusech a měla by mít sběrný dvůr a kontejnery na tříděný odpad i v Dušníkách.

Na co byste se jako člen/ka zastupitelstva chtěl/a zaměřit?
Chtěl bych se zaměřit na úsporný rozpočet obce.

Jaké vaše zkušenosti by obci mohly prospět?
Po několika letech v zastupitelstvu obce považuji za svou pozitivní zkušenost týmový přístup k řešení problémů.

Budete mít čas se jako zastupitel/ka obci věnovat?
Práci v zastupitelstvu budu mít čas se věnovat, protože pracuji doma.

komentáře

komentáře