Druhé zasedání proběhne v pondělí 9/5/11

Druhé letošní zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční v pondělí 9/5/11 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Závěrečný účet obce za rok 2010
3. Projednání a odsouhlasení dotací pro sportovní kluby
4. Vyhodnocení akcí organizovaných obcí
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 20/4/11.

komentáře

komentáře