Kontrolní výbor: zpráva č. 4

Kontrolu zadávání a realizace výstavby chodníků provedl začátkem prosince 2007 kontrolní výbor a zprávu o svých zjištěních podal na zasedání zastupitelstva dne 19/12/07. Výbor dospěl k závěru, že vše proběhlo v pořádku.

Následuje zpráva, jak byla publikována na oficiálním webu obce.


Zpráva č.4
Kontrolního výboru konaného dne 10.12.2007

Přítomni:
p.ing.Luboš Lanc
p.Jaroslav Horák
p.Marek Houška

Předmět kontroly
Výstavba chodníků v obci Všestudy

Komise provedla kontrolu s těmito výsledky:

Bylo řádně vypsáno výběrové řízení na dodavatele projektové části stavby chodníků v obci Všestudy. Bylo poptáno pět firem. Tři firmy na poptávku reagovali. Z těchto třech firem zastupitelé vybrali firmu ing.arch.František Bílek která splnila všechny kritéria výběrového řízení. Detaily jsou k dispozici na OÚ.

V druhé etapě přípravy stavby chodníků bylo vypsáno výběrové řízení na realizaci vlastní stavby. Bylo poptáno pět firem. Do druhého kola postoupily dvě firmy ( firma Červenka a OK dlažby Libiš). Zastupitelé v druhém kole vybrali firmu Červenka, která nejenže splnila všechna kritéria výběrového řízení, ale i cenově byla nejlepší.

Detaily jsou uloženy na OÚ.

Obě výběrová řízení proběhla za účasti všech zastupitelů a byly řádně vypracovány zápisy při otevírání obálek s nabídkami.

V průběhu vlastní realizace došlo k rozšíření rozsahu prací z větší části na základě podnětu občanů ( např.prodloužení chodníku u křížku, vytvoření odpočinkové časti s lavičkami atd.). Na všechny tyto práce byly vypracovány nabídkově ceny a tyto pře realizací byly projednány a odsouhlaseny zastupiteli.

Stavba byla dokončena v termínu dle smlouvy o dílo, v dobré kvalitě a na celé dílo byly vypracovány předávací protokoly, které jsou k dispozici na OÚ Všestudy

Všestudy 10.12.2007
Ing. Luboš Lanc
Předseda komise

komentáře

komentáře

1 komentář u „Kontrolní výbor: zpráva č. 4

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 6/2007 a zápis 6/2007

Komentáře nejsou povoleny.