Sumář uskutečněných akcí v obci za rok 2007

Celkem 33 bodů potřebovali zastupitelé, aby představili své hlavní aktivity uskutečněné v roce 2007. Nyní tak můžete sami nahlédnout do přehledu uskutečněných aktivit a vzpomenout si, co vše se v obci a jejím těsném okolí realizovalo a čím se zastupitelé zabývají. Tato zpráva byla přečtena na zasedání 19/12/07.

Následuje text, jak byl publikován na oficiálním webu obce.


SUMÁŘ uskutečněných AKCÍ v obci Všestudy 2007 :
– pořadí je stanoveno náhodně a slouží pouze pro orientaci v textu

1. důsledné využívání možností v žádostech o poskytování dotací různých forem – byl navázán smluvní vztah s poradcem v problematice žádostí o dotace
2. údržba a revitalizace veřejně přístupných pozemků v intravilánu a těsném extravilánu obce – (cesta na Vojkovice, zahrádka po p. Brožové, prostor pod Zvoničkou u č.p.1
3. postupné zřizování zámkového krytu chodníků v obci a celková úprava prostranství u sušárny– et. C
4. vytvoření nových chodníků v kolizních místech podél silnice III.tř – et.A, včetně nového VO
5. oprava Zvoničky ve Všestudech – ve spolupráci s občanským sdružením okolo Sokol Všestudy – zvon a kamerové zabezpečení formou sponzorského daru
6. sekání travnatých veřejně přístupných ploch včetně ploch podél silnice III.tř od Řečišťat až do Dušník n/Vlt –(v rámci celého katastru obce)
7. vytvoření oficiálních webových stránek obce
8. příprava vybudování dětského hřiště pro nejmenší děti s možnosti jeho uzavírání – legislativní a majetkové předpoklady
9. snaha o dohodu s majiteli chátrajících objektů na jejich uvedení do přijatelného stavu –p. Zázvorka, dohoda s p. Pavlišem
10. podpora „organizované“ zájmové činnosti občanů a speciálně mládeže
11. ověření možností a příprava realizace výstavby splaškové kanalizace v obci Všestudy v závislosti na zajištění finančního krytí akce – předpoklad po etapách
12. příprava opravy budovy Obecního úřadu – realizace 2-3/2008
13. vylepšení vzhledu návsi ve Všestudech – redukce vyasfaltovaných ploch ve prospěch zeleně
14. vyburcování Státního památkového úřadu z letargie při obnově a údržbě zámeckého parku včetně obnovy vodního režimu Mlýnského potoku
15. podpora osvědčených kulturně společenských akcí – setkání z minulosti, Mikuláš, dětský karneval apod.
16. demolice staticky narušené nezkolaudované bývalé hasičské zbrojnice
17. aktivní vyhledávání a podpora při vzniku nových parcel na bytovou výstavbu v souladu s územním plánem
18. obstarání projektových podkladů na úpravu místních komunikací v následujícím roce
19. zatím bezvýsledná snaha o obnovení zaniklých komunikací v katastrech obcí –pro nepochopení ze strany vlastníků a uživatelů předmětných pozemků
20. doplnění veřejného osvětlení v nedostatečně osvětlených místech – u p. Satínkové + na budově OÚ
21. oprava skladu zahradní techniky obce – proti Zvoničce
22. výsadba jednostranné aleje od D8 do Dušník n/Vlt. včetně úpravy a vyčištění zeleného pruhu komunikace
23. údržba stromové alejové výsadby podél cesty od Dušník n/Vlt. k tůním
24. oprava lokálního poškození místních komunikací s živičným povrchem
25. úprava pravostranné části podél komunikace Ke Mlejnu – pod suchou kamenou zídkou
26. kácení proschlých stromů na vlastních a pronajatých veřejně přístupných pozemcích + výsadba nových dřevin
27. osazení zábrany pro vjezd automobilů V Náklích
28. vytyčení a zahájení vybudování pěší komunikace od ul. Vojkovské ke hřišti
29. nové ohrazení u stanoviště kontejnerů tříděného odpadu
30. průběžně dle potřeby bylo prováděno brigádnicky zalévání vysazených stromů
31. brigádnicky bylo vybudováno hřiště na petanque
32. zajištění opravy tabule s vývěskami na návsi
33. uspořádání ankety na pojmenování ulic a prostranství v obci

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.