Strategický plán rozvoje obce Všestudy

Zastupitelé prezentovali na svém zasedání 6/3/08 strategický plán rozvoje obce Všestudy s výhledem do roku 2013. Po základním přehledu situace a části SWOT analýzy charakterizující silné a slabé stránky obce přináší zejména přehled investičních záměrů. Mimo jiné tak nyní víme, že zastupitelé plánují další pokračování budování chodníků v obci, výstavbu kanalizace, opravu budovy obecního úřadu, hlukový val podél dálnice, úpravu návsi, realizaci kamerového systému, dětské hřiště a další. U každé akce je kromě jejího názvu také přibližný termín případné realizace a odhadované náklady. Představený materiál byl zastupiteli označen jako pracovní a každý k němu může vznést své návrhy či doplnění.

Následuje kopie plánu, jak byl publikován na oficiálním webu obce dne 19/3/08.

Strategický plán rozvoje obce Všestudy
okr. Mělník

Všestudy
Dušníky nad Vltavou
2008-2013
Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Všestudy 6. března 2008

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta
Jaroslava Tůmová, místostarostka

Strategický plán rozvoje obce Všestudy

Obsah:
I. Úvod :
1. Obec Všestudy
2. Poloha a dopravní spojení
3. Historie a památky
4. Přírodní podmínky
5. Obecní úřad Všestudy
6. Charakteristika obce
7. Obecní rozpočet
8. Rozvoj obce
II. Strategický plán obce na léta 2008 -2013

1. Obec Všestudy
Obec Všestudy (dále jen obec) je územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

2. Poloha obce a dopravní spojení
Všestudy jsou malá středočeská obec ležící jen nedaleko od Veltrus a Kralup nad Vltavou v okrese Mělník. Její součástí je také obec Dušníky nad Vltavou.
Obec leží 32 km severním směrem od hlavního města Prahy
Spojení s Prahou je zabezpečeno autobusem, vlakem nebo po dálnici D8
Z hlediska dopravního se nachází při silnici III.třídy 10151.
Spojení s městem Veltrusy /3 km/ a Kralupy nad Vltavou /8 km/ zajišťují autobusy.

3. Historie – památky
Obec patřila do panství Chotků a je zčásti součástí veltruského parku
V obci se nedochovaly takřka žádné historicky natolik významné stavby, aby byly na seznamu chráněných památek kromě budovy Červeného mlýna, která je v současnosti využívána jako Dům sociálních služeb – domov pro seniory.
V obci Všestudy i Dušníky nad Vltavou se dochovaly obecní zvoničky. všestudská byla v roce 2007 opravena a dušnickou oprava čeká.
Dalšími dochovanými pietními stavbami je křížek z roku 1829 a Pomník padlých z I. a II. světové války.
Významnou stavbou je bývalá sušárna chmele. Budova je v současné době předmětem podnikatelského zájmu.

4. Přírodní podmínky
Území obce je zemědělsky využívanou krajinou. Terén je rovinný. Komunikace jsou zpravidla lemovány alejemi stromů různého stáří a druhů. Hodnotným krajinotvorným prvkem je veltruský park, ke kterému je obec těsně přimknuta. Hranice obce je tedy tvořena z části Mlýnským potokem (jehož stav je v současné době absolutně nevyhovující) a lužním lesem parku ze strany JZ a dálničním tělesem D8 ze strany VSV.

5. Obecní úřad
Místní samospráva (březen 2008)
Starosta: ing. arch. Jiří Hánl
Místostarostka: Jaroslava Tůmová
Zastupitelé:
Výbor kontrolní: ing. Luboš Lanc
Výbor finanční: Věra Váňová
Komise kulturní a sociální : Hana Pavlinská
Komise stavební: František Šulc
Ing. Eduard Zeman
Sídlo úřadu a kontakty:
Adresa: Všestudy 7, 277 46 p. Veltusy
Telefon: 315 781 185
Fax: 315 781 185
Email: podatelna@vsestudy-obec.cz
Web: www.obec-vsestudy.cz
IČ: 00 23 73 11
DIČ: obec není plátcem DPH
Bankovní spojení: 0460041399/0800
10320171/0100
Katastrální mapa

6. Charakteristika obce
Silné stránky obce Všestudy
– snadná dostupnost z hlavního města Prahy
– fotbalové hřiště
– obec je plynofikována
– obec není ohrožena masivním nárůstem nové zástavby
– návaznost na veltruský park
– obec leží na cyklotrase č. 2 Praha – Drážďany
– obec je tvořena relativně jednolitou vesnickou zástavbou bývalých statků, obytných budov a nových rod.domů
– založené osnovy veřejné zeleně
– relaxační plocha podél Mlýnského Potoka

Slabé stránky obce Všestudy
– nevyhovující územní plán (není v souladu se současnými potřebami)
– chybí občanská vybavenost – škola, pošta, zdravotnické zařízení
– závislost na službách okolních obcí a města
– malý počet podnikatelů
– omezený počet pracovních příležitostí
– nevyřešená likvidace odpadních splaškových vod
– zanedbaný stav budovy obecního úřadu
– místní komunikace s nevhodným dopravním uspořádáním
– absence kvalitního dětského hřiště
– zastaralý a špatně fungující obecní rozhlas

Statistické údaje
Počet částí 2
Katastrální výměra 472 ha
Nadmořská výška 170 m
Počet obyvatel 309
Průměrný věk 42,3

Pošta 277 46 Veltrusy (pro Všestudy) 277 44 Vojkovice (pro Dušníky nad Vltavou)
Zdravotnické zařízení ne
Policie ne (Vojkovice)
Škola ne
Vodovod ano
Plynofikace ano
Kanalizace ne

7. Rozpočty obce

  Schválený rozpočet Skutečnost
 

Příjmy

Výdaje

Příjmy

Výdaje

2006 2 011 610 3 600 900 2 882 408 2 766 898
2007 3 232 700 3 929 400 2 923 562 3 524 076
2008 3 750 000 5 662 000    

Obec není zadlužena a její majetek k 31.12.2007 je 24.674.084,- Kč

8. Rozvoj obce
Usnesením č. 5 ze dne 19.9.2007 obec přistoupila do mikroregionu VELTRUSDOMINIO. Další rozvoj obce bude záviset na prosazovaní záměrů mikroregionu.

Strategický plán obce na léta 2008 – 2013, schválený zastupitelstvem obce dne 6.3.2008

Probíhající investiční akce:
Oprava kanceláří obecního úřadu
Rozpočet: 300.000,-
Termín dokončení: duben 2008

Investiční plány:

1/ Zhotovení nového územního plánu
Odhadovaný náklad: 500.000,-
Předpokládaný termín: 2009

2/ Úprava obecní návsi et F včetně zbudování nové autobusové čekárny
Odhadovaný náklad: 1.100.000,-
Předpokládaný termín: 2009

3/ Zbudování dětského sportovního hřiště
Odhadovaný náklad: 600.000,-
Předpokládaný termín: 6-9/2008

4/ Výstavba nové autobusové čekárny v obci Dušníky nad Vltavou
Odhadovaný náklad: 150.000,-
Předpokládaný termín: 2009

5/ Oprava zvoničky v obci Dušníky nad Vltavou
Odhadovaný náklad: 250.000,-
Předpokládaný termín: 2009-10

6/ Vybudování dalších chodníku etapa E+D
Odhadovaný náklad: 2.300.000,-
Předpokládaný termín: 9/2008

7/ Vybudování odkanalizovaní v obci
a/ ČOV + tlaková kanalizace
Odhadovaný náklad: 33.000.000,-
Předpokládaný termín: 2009-12
NEBO
b/ Decentralizovaný systém
Odhadovaný náklad: 6.500.000,-
Předpokládaný termín: 2011

8/ Protihlukový val
Odhadovaný náklad: 29.000.000,-
Předpokládaný termín: 2011

9/ Oprava budovy obecního úřadu
Odhadovaný náklad: 2.500.000,-
Předpokládaný termín: 2011

10/ Vybudování kamerového systému
Odhadovaný náklad: 400.000,-
Předpokládaný termín: 2008

11/ Úprava a následná údržba ostatních ploch ve prospěch veřejné
zeleně se zapojením co nejširšího okruhu občanů včetně dětí a mládeže
Odhadovaný náklad: 800.000,-
Předpokládaný termín: průběžně

12/ Dokončení parcelace v SV prostoru obce
Odhadovaný náklad: 1.800.000,-
Předpokládaný termín: 2009-2010

13/ Obnova a zřizování chodníků a místních komunikací
Odhadovaný náklad: 12.000.000,-
Předpokládaný termín: 2008-2013

14/ Postupná obnova a doplnění veřejného osvětlení
Odhadovaný náklad: 1.600.000,-
Předpokládaný termín: 2009-2010

15/ Obnova zaniklých cest
Odhadovaný náklad: 500.000,-
Předpokládaný termín: 2009-2010

16/ Podpora podnikatelských aktivit, které budou v souladu s územním plánem obce

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice usnesení a zápisy a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Strategický plán rozvoje obce Všestudy

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Strategický plán rozvoje obce se stále vyvíjí

Komentáře nejsou povoleny.