Všestudy mají jeden volební okrsek

Obyvatelé Všestud a Dušník nad Vltavou budou volit v jediném okrsku stejně jako jiné obce podobné velikosti. Formálně však toto starosta v určené lhůtě (do 31/8/10) musí oznámit na úřední desce.

Následuje oznámení, jak bylo dne 23/8/10 publikováno na oficiálním webu obce.

Volby do Zastupitelstva obce Všestudy,
Konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva obce Všestudy, konané ve dnech 15. a 16. října 2010, o počtu a sídle voleních okrsků.

Počet okrsků: 1

Sídlo volebního okrsku: Všestudy 7, 277 46 p. Veltrusy

Ve Všestudech 23. srpna 2010

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

komentáře

komentáře