Ustavující zasedání bude ve středu 10/11/10

Ve středu 10/11/10 se od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů obce Všestudy. Na tom dojde k volbě starosty a místostarosty, zřízení a určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a jejich volbě (vyjma předsedů nemusí jít o zastupitele) a také k rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných starostů. Podrobněji o ustavujícím zasedání viz minulý článek a odkazy v něm.

Následuje oznámení, jak bylo 1/11/10 publikováno na oficiálním webu obce.

INFORMACE (Pozvánka)

o konání ustavujícícho zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Všestudy

Obecní úřad Všestudy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všestudy, svolaného dosavadním starostou obce Ing. arch. Jiřím Hánlem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Všestudy – zasedací místnost obecního úřadu, Všestudy č.p. 7

Doba konání: 10. listopadu 2010 od 19:00

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) určení způsobu a volby starosty a místostarosty

b) volba starosty

c) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolní výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

6) Diskuse

Před schválení programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Ve Všestudech dne 1.11.2010

Ing. arch. Jiří Hánl

dosavadní starosta obce Všestudy

komentáře

komentáře

1 komentář u „Ustavující zasedání bude ve středu 10/11/10

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis z ustavujícího zasedání

Komentáře nejsou povoleny.